2024
Seznam cyklů EHK
Klepněte na kód cyklu
jehož vyhodnocení si chcete prohlédnout.
List of EQA rounds
Click a code of the round
to access the evaluation.

 

Kód cyklu EHK
Code of EQA round
Datum
Date
Název programu EHK
Name of EQA programme
ABR1/24 22.3.2024 Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
ABR2/24 26.7.2024
ABR3/24 22.11.2024
AIH1/24 8.3.2024 Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
AIH2/24 18.10.2024
AIM1/24 15.3.2024 Autoimunita
Autoimmunity
AIM2/24 27.9.2024
AKS1/24 26.1.2024 Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
AKS2/24 5.4.2024
AKS3/24 26.7.2024
AKS4/24 11.10.2024
ALB1/24 5.4.2024 Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
ALB2/24 11.10.2024
AM1/24 5.4.2024 Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
AM2/24 11.10.2024
AP1/24 29.3.2024 Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
AP2/24 13.9.2024
APLA1/24 15.3.2024 Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
APLA2/24 27.9.2024
AT1/24 12.4.2024 Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
AT2/24 25.10.2024
BIL1/24 9.2.2024 Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
BIL2/24 23.8.2024
BM1/24 12.4.2024 Kostní markery
Bone Markers
BM2/24 25.10.2024
CC1/24 9.2.2024 Cystatin C
Cystatin C
CC2/24 23.8.2024
CD341/24 6.5.2024 Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
CD342/24 28.10.2024
CRC1/24 30.4.2024 Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
CRC2/24 24.9.2024
CRP1/24 9.2.2024 Stanovení CRP
C-Reactive Protein
CRP2/24 3.5.2024
CRP3/24 23.8.2024
CRP4/24 29.11.2024
CRPP1/24 26.1.2024 Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
CRPP2/24 1.3.2024
CRPP3/24 7.6.2024
CRPP4/24 6.9.2024
CRPP5/24 18.10.2024
CRPP6/24 6.12.2024
CSFB1/24 22.3.2024 Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
CSFB2/24 22.11.2024
CSFC1/24 22.3.2024 Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
CSFC2/24 22.11.2024
CSFF1/24 22.3.2024 Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric Focusing of CSF
CSFF2/24 22.11.2024
CSFK1/24 22.3.2024 Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
CSFK2/24 22.11.2024
CSH1/24 24.5.2024 Cytochemické barvení v hematologii
Cytochemical Staining in Haematology
CSH2/24 25.10.2024
DD1/24 29.3.2024 D Dimery
D Dimers
DD2/24 14.6.2024
DD3/24 13.9.2024
DD4/24 15.11.2024
DGP1/24 16.2.2024 Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
DGP2/24 3.5.2024
DGP3/24 29.11.2024
DIF1/24 15.3.2024 Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
DIF2/24 24.5.2024
DIF3/24 13.9.2024
DIF4/24 25.10.2024
E11/24 2.2.2024 Endokrinologie 1
Hormones 1
E12/24 26.4.2024
E13/24 19.7.2024
E14/24 4.10.2024
E21/24 2.2.2024 Endokrinologie 2
Hormones 2
E22/24 26.4.2024
E23/24 19.7.2024
E24/24 4.10.2024
FC1/24 1.3.2024 Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
FC2/24 20.9.2024
FOB1/24 3.5.2024 Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
FOB2/24 29.11.2024
GHP1/24 1.3.2024 Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
GHP2/24 18.10.2024
GLC1/24 23.4.2024 Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
GLC2/24 5.11.2024
GP1/24 1.3.2024 Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
GP2/24 20.9.2024
HCB1/24 24.5.2024 Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
HCB2/24 8.11.2024
HIL1/24 19.4.2024 Sérové indexy
Serum Indices
HIL2/24 1.11.2024
HKG1/24 29.3.2024 Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
HKG2/24 14.6.2024
HKG3/24 13.9.2024
HKG4/24 15.11.2024
HR1/24 23.2.2024 Hormonální receptory
Hormonal Receptors
HR2/24 6.9.2024
HS1/24 14.6.2024 Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
HS2/24 15.11.2024
IDDM1/24 8.3.2024 Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
IDDM2/24 18.10.2024
IFT1/24 22.4.2024 Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
IFT2/24 28.10.2024
IGIT1/24 8.3.2024 Imunopatologie GIT
Immunopathology of GIT
IGIT2/24 18.10.2024
IH1/24 8.3.2024 Imunohematologie
Blood Group Serology
IH2/24 31.5.2024
IH3/24 27.9.2024
IH4/24 15.11.2024
IHC1/24 23.2.2024 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
IHC2/24 6.9.2024
INRP1/24 1.3.2024 Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
INRP2/24 7.6.2024
INRP3/24 6.9.2024
INRP4/24 18.10.2024
KD1/24 26.1.2024 Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
KD2/24 5.4.2024
KD3/24 26.7.2024
KD4/24 1.11.2024
KM1/24 9.2.2024 Kardiální markery
Cardiac Markers
KM2/24 23.8.2024
KO1/24 8.3.2024 Krevní obraz
Blood Count
KO2/24 12.4.2024
KO3/24 17.5.2024
KO4/24 21.6.2024
KO5/24 6.9.2024
KO6/24 20.9.2024
KO7/24 4.10.2024
KO8/24 18.10.2024
LMWH1/24 29.3.2024 Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
LMWH2/24 13.9.2024
MS1/24 16.2.2024 Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
MS2/24 3.5.2024
MS3/24 29.11.2024
NF1/24 15.3.2024 Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
NF2/24 13.9.2024
NKDF1/24 26.4.2024 Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
NKDF2/24 4.10.2024
PAT1/24 31.5.2024 Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
PAT2/24 15.11.2024
PDL11/24 11.6.2024 Programmed Death Ligand 1
Programmed Death Ligand 1
PDL12/24 12.11.2024
PIG1/24 8.3.2024 Podtřídy IgG
IgG subclasses
PIG2/24 18.10.2024
PRO1/24 1.3.2024 Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
PRO2/24 20.9.2024
RET1/24 19.4.2024 Retikulocyty
Reticulocytes
RET2/24 27.9.2024
RF1/24 15.3.2024 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO
RF2/24 27.9.2024
RFA1/24 5.4.2024 Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
RFA2/24 11.10.2024
SED1/24 29.3.2024 Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
SED2/24 13.9.2024
T05/24 22.4.2024 Imunofenotypizace (studie)
Immunophenotypisation (study)
TDM1/24 26.4.2024 Léky
Therapeutic Drugs
TDM2/24 4.10.2024
TE1/24 5.3.2024 Stanovení stopových prvků
Trace Elements
TE2/24 24.9.2024
TIE1/24 1.3.2024 Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
TIE2/24 20.9.2024
TM1/24 6.2.2024 Tumorové markery
Tumour Markers
TM2/24 30.4.2024
TM3/24 23.7.2024
TM4/24 8.10.2024
VIB1/24 24.5.2024 Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
VIB2/24 8.11.2024
VVV1/24 19.4.2024 Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test)
VVV2/24 1.11.2024