Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AM1/24
Název
Name
Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
Stop termín
Deadline
5.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 237
Slovakia 54

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots