Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AP1/24
Název
Name
Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
Stop termín
Deadline
29.3.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 45
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Results with uncertainties