Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
KO3/24
Název
Name
Krevní obraz
Blood Count
Stop termín
Deadline
17.5.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 163
Slovakia 44

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Quantitative results (systems)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots