Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DIF2/24
Název
Name
Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
Stop termín
Deadline
24.5.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 135
Slovakia 15

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
Fotografie
 
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots
Histograms