Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRC1/24
Název
Name
Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
Stop termín
Deadline
30.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Austria 7
Croatia 1
Czech Republic 11
Denmark 2
Finland 2
Germany 3
Greece 1
Hungary 1
North Macedonia 1
Poland 5
Portugal 4
Romania 3
Serbia 1
Slovakia 2
Sweden 2
Switzerland 2
The Netherlands 1

 

Všichni účastníci All participants
 
Kvalitativní výsledky
Final report
Qualitative results
Virtual slides