Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HIL1/24
Název
Name
Sérové indexy
Serum Indices
Stop termín
Deadline
19.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 137
Slovakia 13

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results
Youden plots