Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GP1/24
Název
Name
Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
Stop termín
Deadline
1.3.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 81
Slovakia 17

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Qualitative results
Youden plots