Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AIH1/24
Název
Name
Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
Stop termín
Deadline
8.3.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 49
Slovakia 13

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results