Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
ALB1/24
Název
Name
Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
Stop termín
Deadline
5.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 217
Slovakia 43

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots