Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
BM1/24
Název
Name
Kostní markery
Bone Markers
Stop termín
Deadline
12.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 155
Slovakia 27

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots