Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RET1/24
Název
Name
Retikulocyty
Reticulocytes
Stop termín
Deadline
19.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 180
Slovakia 48

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Quantitative results (systems)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots