Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
TE1/24
Název
Name
Stanovení stopových prvků
Trace Elements
Stop termín
Deadline
5.3.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 20
Slovakia 5
Ve spolupráci s
In cooperation with
Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Erlangen, Germany)

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots
Results with uncertainties