Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSH1/24
Název
Name
Cytochemické barvení v hematologii
Cytochemical Staining in Haematology
Stop termín
Deadline
24.5.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 39
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results