Zadání pro cyklus CSH1/24


Poznámky:

 

Myeloperoxidáza MPO
Klinický obraz pacienta
Muž 44 let, 5 dní před přijetím na lůžkové oddělení pro bolesti dásní navštívil stomatologa, který indikoval ATB terapii a doporučil vyšetření krevního obrazu u praktického lékaře. Pro změny v KO odeslán k hospitalizaci.

 
KO v den odběru pro přípravu nátěrů pro cyklus EHK

Leukocyty 96,1 ·109/L
Erytrocyty 2,28 ·1012/L
Hemoglobin 79 g/L
Hematokrit 0,225
MCV 98,7 fL
Trombocyty 111 ·109/L
MCH 34,6 pg
MCHC 351 g/L
RDW 17,7 %
Fotografie MPO1
Kostní dřeň

 
Železo Fe
Klinický obraz pacienta
Muž 67 let, konziliárně vyšetřován pro anémii a trombocytózu, v době vyšetření hospitalizován na interním oddělení pro celkovou slabost, hyponatremii a námahovou dušnost.

 
KO v den odběru pro přípravu nátěrů pro cyklus EHK

Leukocyty 8,53 ·109/L
Erytrocyty 3,94 ·1012/L
Hemoglobin 117 g/L
Hematokrit 0,339
MCV 86 fL
Trombocyty 550 ·109/L
MCH 29,7 pg
MCHC 345 g/L
RDW 14,3 %
Fotografie Fe1
Kostní dřeň

 
Fotografie Fe2
Kostní dřeň

 
Fotografie Fe3
Kostní dřeň (200x)

 
Fotografie Fe4
Kostní dřeň (200x)