Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
VIB1/24
Název
Name
Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
Stop termín
Deadline
24.5.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 66
Romania 1
Slovakia 12

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Final report
Qualitative results (principles of measurement)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Qualitative results (principles of measurement)