Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFK1/24
Název
Name
Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
Stop termín
Deadline
22.3.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 35
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Histogramy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Histograms