Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NF1/24
Název
Name
Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
Stop termín
Deadline
15.3.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 48
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results