2022
Seznam cyklů EHK
Klepněte na kód cyklu
jehož vyhodnocení si chcete prohlédnout.
List of EQA rounds
Click a code of the round
to access the evaluation.

 

Kód cyklu EHK
Code of EQA round
Datum
Date
Název programu EHK
Name of EQA programme
ABR1/22 25.3.2022 Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
ABR2/22 29.7.2022
ABR3/22 25.11.2022
AIH1/22 11.3.2022 Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
AIH2/22 21.10.2022
AIM1/22 21.3.2022 Autoimunita
Autoimmunity
AIM2/22 3.10.2022
AKS1/22 28.1.2022 Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
AKS2/22 8.4.2022
AKS3/22 29.7.2022
AKS4/22 14.10.2022
ALB1/22 8.4.2022 Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
ALB2/22 14.10.2022
AM1/22 8.4.2022 Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
AM2/22 14.10.2022
AP1/22 1.4.2022 Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
AP2/22 16.9.2022
APLA1/22 18.3.2022 Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
APLA2/22 30.9.2022
AT1/22 18.4.2022 Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
AT2/22 31.10.2022
BIL1/22 11.2.2022 Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
BIL2/22 26.8.2022
BM1/22 15.4.2022 Kostní markery
Bone Markers
BM2/22 28.10.2022
CC1/22 11.2.2022 Cystatin C
Cystatin C
CC2/22 26.8.2022
CD341/22 2.5.2022 Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
CD342/22 24.10.2022
CRC1/22 3.5.2022 Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
CRC2/22 20.9.2022
CRP1/22 11.2.2022 Stanovení CRP
C-Reactive Protein
CRP2/22 20.5.2022
CRP3/22 26.8.2022
CRP4/22 2.12.2022
CRPP1/22 21.1.2022 Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
CRPP2/22 25.2.2022
CRPP3/22 10.6.2022
CRPP4/22 9.9.2022
CRPP5/22 21.10.2022
CRPP6/22 9.12.2022
CSFB1/22 29.3.2022 Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
CSFB2/22 28.11.2022
CSFC1/22 29.3.2022 Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
CSFC2/22 28.11.2022
CSFF1/22 29.3.2022 Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
CSFF2/22 28.11.2022
CSFK1/22 29.3.2022 Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
CSFK2/22 28.11.2022
DD1/22 1.4.2022 D Dimery
D Dimers
DD2/22 17.6.2022
DD3/22 16.9.2022
DD4/22 18.11.2022
DGP1/22 18.2.2022 Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
DGP2/22 20.5.2022
DGP3/22 2.12.2022
DIF1/22 18.3.2022 Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
DIF2/22 27.5.2022
DIF3/22 16.9.2022
DIF4/22 28.10.2022
E11/22 8.2.2022 Endokrinologie 1
Hormones 1
E12/22 3.5.2022
E13/22 26.7.2022
E14/22 10.10.2022
E21/22 8.2.2022 Endokrinologie 2
Hormones 2
E22/22 3.5.2022
E23/22 26.7.2022
E24/22 10.10.2022
FC1/22 4.3.2022 Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
FC2/22 23.9.2022
FOB1/22 13.5.2022 Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
FOB2/22 2.12.2022
FOT/22 17.5.2022 Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
GHP1/22 18.3.2022 Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
GHP2/22 21.10.2022
GLC1/22 22.4.2022 Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
GLC2/22 4.11.2022
GP1/22 4.3.2022 Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
GP2/22 23.9.2022
HCB1/22 10.5.2022 Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
HCB2/22 15.11.2022
HIL1/22 22.4.2022 Sérové indexy
Serum Indices
HIL2/22 4.11.2022
HKG1/22 1.4.2022 Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
HKG2/22 17.6.2022
HKG3/22 16.9.2022
HKG4/22 18.11.2022
HR1/22 25.2.2022 Hormonální receptory
Hormonal Receptors
HR2/22 9.9.2022
HS1/22 17.6.2022 Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
HS2/22 18.11.2022
IDDM1/22 11.3.2022 Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
IDDM2/22 21.10.2022
IFT1/22 2.5.2022 Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
IFT2/22 17.10.2022
IGIT1/22 14.3.2022 Imunopatologie GIT
Immunopathology of GIT
IGIT2/22 24.10.2022
IH1/22 11.3.2022 Imunohematologie
Blood Group Serology
IH2/22 3.6.2022
IH3/22 16.9.2022
IH4/22 18.11.2022
IHC1/22 1.3.2022 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
IHC2/22 12.9.2022
INRP1/22 25.2.2022 Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
INRP2/22 10.6.2022
INRP3/22 9.9.2022
INRP4/22 21.10.2022
KD1/22 28.1.2022 Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
KD2/22 8.4.2022
KD3/22 29.7.2022
KD4/22 14.10.2022
KM1/22 11.2.2022 Kardiální markery
Cardiac Markers
KM2/22 26.8.2022
KO1/22 11.3.2022 Krevní obraz
Blood Count
KO2/22 8.4.2022
KO3/22 20.5.2022
KO4/22 24.6.2022
KO5/22 9.9.2022
KO6/22 23.9.2022
KO7/22 7.10.2022
KO8/22 21.10.2022
LIN/22 31.5.2022 Verifikace linearity měření
Linearity Verification
LMWH1/22 1.4.2022 Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
LMWH2/22 16.9.2022
MS1/22 18.2.2022 Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
MS2/22 20.5.2022
MS3/22 2.12.2022
NF1/22 18.3.2022 Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
NF2/22 16.9.2022
NKDF1/22 27.5.2022 Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
NKDF2/22 28.10.2022
PAT1/22 3.6.2022 Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
PAT2/22 18.11.2022
PDL11/22 27.5.2022 Programmed death ligand 1
Programmed Death Ligand 1
PDL12/22 28.10.2022
PIG1/22 11.3.2022 Podtřídy IgG
IgG subclasses
PIG2/22 21.10.2022
PRO1/22 4.3.2022 Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
PRO2/22 23.9.2022
RC1/22 17.6.2022 Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
RC2/22 18.11.2022
RET1/22 17.6.2022 Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
RET2/22 18.11.2022
RF1/22 18.3.2022 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO
RF2/22 30.9.2022
RFA1/22 8.4.2022 Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
RFA2/22 14.10.2022
SED1/22 1.4.2022 Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
SED2/22 16.9.2022
T01/22 24.1.2022 Protilátky proti SARS-CoV-2 (studie)
SARS-CoV-2 antibodies (study)
TDM1/22 29.4.2022 Léky
Therapeutic Drugs
TDM2/22 7.10.2022
TE1/22 8.3.2022 Stanovení stopových prvků
Trace Elements
TE2/22 26.9.2022
TIE1/22 4.3.2022 Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
TIE2/22 23.9.2022
TM1/22 8.2.2022 Tumorové markery
Tumour Markers
TM2/22 3.5.2022
TM3/22 26.7.2022
TM4/22 10.10.2022
VIB1/22 6.5.2022 Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
VIB2/22 11.11.2022
VVV1/22 22.4.2022 Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test)
VVV2/22 4.11.2022