Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HKG3/22
Název
Name
Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
Stop termín
Deadline
16.9.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 130
Slovakia 38

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots