Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
PDL12/22
Název
Name
Programmed Death Ligand 1
Programmed Death Ligand 1
Stop termín
Deadline
28.10.2022
Počet účastníků
Number of participants
Austria 1
Belgium 10
Croatia 3
Czech Republic 9
Finland 2
France 1
Germany 1
Greece 2
Italy 2
Poland 8
Portugal 1
Romania 3
Serbia 1
Slovakia 3
Slovenia 1
Spain 1
Switzerland 1
The Netherlands 6
Tunisia 1

 

Všichni účastníci All participants
 
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Virtuální skla (PD-L1)
Virtuální skla (HE)
Final report
Qualitative results
Histograms
Virtual slides (PD-L1)
Virtual slides (HE)