Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRC1/22
Název
Name
Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
Stop termín
Deadline
03.05.2022
Počet účastníků
Number of participants
Austria 9
Belgium 2
Czech Republic 10
Denmark 3
Finland 2
France 1
Germany 3
Greece 1
Hungary 1
Macedonia 1
Poland 5
Portugal 4
Romania 1
Serbia 1
Slovakia 2
Spain 1
Sweden 2
Switzerland 1
The Netherlands 1
Turkey 1
United Kingdom 1
USA 1

 

Všichni účastníci All participants
 
Kvalitativní výsledky
Virtuální skla
Final report
Qualitative results
Virtual slides