Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IFT1/22
Název
Name
Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
Stop termín
Deadline
11.04.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 73
Slovakia 30

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Youden plots