Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
BIL2/22
Název
Name
Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
Stop termín
Deadline
26.08.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 108
Slovakia 17

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots