Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NF1/22
Název
Name
Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
Stop termín
Deadline
18.03.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 49
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results