Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T01/22
Název
Name
Protilátky proti SARS-CoV-2 (studie)
SARS-CoV-2 antibodies (study)
Stop termín
Deadline
28.01.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 79
Slovakia 12

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (jednotky a výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (units and manufacturers of kits)
Qualitative results
Youden plots