Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CC1/22
Název
Name
Cystatin C
Cystatin C
Stop termín
Deadline
11.02.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 58
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots