2023
Seznam cyklů EHK
Klepněte na kód cyklu
jehož vyhodnocení si chcete prohlédnout.
List of EQA rounds
Click a code of the round
to access the evaluation.

 

Kód cyklu EHK
Code of EQA round
Datum
Date
Název programu EHK
Name of EQA programme
ABR1/23 24.3.2023 Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
ABR2/23 28.7.2023
ABR3/23 24.11.2023
AIH1/23 10.3.2023 Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
AIH2/23 20.10.2023
AIM1/23 20.3.2023 Autoimunita
Autoimmunity
AIM2/23 2.10.2023
AKS1/23 27.1.2023 Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
AKS2/23 7.4.2023
AKS3/23 28.7.2023
AKS4/23 13.10.2023
ALB1/23 7.4.2023 Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
ALB2/23 13.10.2023
AM1/23 7.4.2023 Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
AM2/23 13.10.2023
AP1/23 31.3.2023 Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
AP2/23 15.9.2023
APLA1/23 17.3.2023 Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
APLA2/23 29.9.2023
AT1/23 17.4.2023 Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
AT2/23 30.10.2023
BIL1/23 10.2.2023 Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
BIL2/23 25.8.2023
BM1/23 14.4.2023 Kostní markery
Bone Markers
BM2/23 27.10.2023
CC1/23 10.2.2023 Cystatin C
Cystatin C
CC2/23 25.8.2023
CD341/23 1.5.2023 Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
CD342/23 30.10.2023
CRC1/23 1.5.2023 Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
CRC2/23 19.9.2023
CRP1/23 10.2.2023 Stanovení CRP
C-Reactive Protein
CRP2/23 19.5.2023
CRP3/23 25.8.2023
CRP4/23 1.12.2023
CRPP1/23 27.1.2023 Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
CRPP2/23 3.3.2023
CRPP3/23 9.6.2023
CRPP4/23 8.9.2023
CRPP5/23 20.10.2023
CRPP6/23 8.12.2023
CSFB1/23 28.3.2023 Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
CSFB2/23 27.11.2023
CSFC1/23 28.3.2023 Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
CSFC2/23 27.11.2023
CSFF1/23 28.3.2023 Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
CSFF2/23 27.11.2023
CSFK1/23 28.3.2023 Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
CSFK2/23 27.11.2023
CSH1/23 29.9.2022 Cytochemické barvení v hematologii (studie)
Cytochemical Staining in Haematology (study)
DD1/23 31.3.2023 D Dimery
D Dimers
DD2/23 16.6.2023
DD3/23 15.9.2023
DD4/23 17.11.2023
DGP1/23 17.2.2023 Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
DGP2/23 19.5.2023
DGP3/23 1.12.2023
DIF1/23 17.3.2023 Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
DIF2/23 26.5.2023
DIF3/23 15.9.2023
DIF4/23 27.10.2023
E11/23 7.2.2023 Endokrinologie 1
Hormones 1
E12/23 2.5.2023
E13/23 25.7.2023
E14/23 9.10.2023
E21/23 7.2.2023 Endokrinologie 2
Hormones 2
E22/23 2.5.2023
E23/23 25.7.2023
E24/23 9.10.2023
FC1/23 3.3.2023 Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
FC2/23 22.9.2023
FOB1/23 19.5.2023 Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
FOB2/23 1.12.2023
GHP1/23 17.3.2023 Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
GHP2/23 20.10.2023
GLC1/23 25.4.2023 Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
GLC2/23 7.11.2023
GP1/23 3.3.2023 Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
GP2/23 22.9.2023
HCB1/23 5.5.2023 Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
HCB2/23 10.11.2023
HIL1/23 21.4.2023 Sérové indexy
Serum Indices
HIL2/23 3.11.2023
HKG1/23 31.3.2023 Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
HKG2/23 16.6.2023
HKG3/23 15.9.2023
HKG4/23 17.11.2023
HR1/23 24.2.2023 Hormonální receptory
Hormonal Receptors
HR2/23 8.9.2023
HS1/23 16.6.2023 Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
HS2/23 17.11.2023
IDDM1/23 10.3.2023 Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
IDDM2/23 20.10.2023
IFT1/23 1.5.2023 Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
IFT2/23 30.10.2023
IGIT1/23 13.3.2023 Imunopatologie GIT
Immunopathology of GIT
IGIT2/23 23.10.2023
IH1/23 10.3.2023 Imunohematologie
Blood Group Serology
IH2/23 2.6.2023
IH3/23 29.9.2023
IH4/23 17.11.2023
IHC1/23 24.2.2023 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
IHC2/23 8.9.2023
INRP1/23 3.3.2023 Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
INRP2/23 9.6.2023
INRP3/23 8.9.2023
INRP4/23 20.10.2023
KD1/23 27.1.2023 Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
KD2/23 7.4.2023
KD3/23 28.7.2023
KD4/23 3.11.2023
KM1/23 10.2.2023 Kardiální markery
Cardiac Markers
KM2/23 25.8.2023
KO1/23 10.3.2023 Krevní obraz
Blood Count
KO2/23 31.3.2023
KO3/23 19.5.2023
KO4/23 23.6.2023
KO5/23 8.9.2023
KO6/23 22.9.2023
KO7/23 6.10.2023
KO8/23 20.10.2023
LMWH1/23 31.3.2023 Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
LMWH2/23 15.9.2023
MS1/23 17.2.2023 Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
MS2/23 19.5.2023
MS3/23 1.12.2023
NF1/23 17.3.2023 Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
NF2/23 15.9.2023
NKDF1/23 26.5.2023 Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
NKDF2/23 27.10.2023
PAT1/23 2.6.2023 Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
PAT2/23 17.11.2023
PDL11/23 30.5.2023 Programmed Death Ligand 1
Programmed Death Ligand 1
PDL12/23 30.10.2023
PIG1/23 10.3.2023 Podtřídy IgG
IgG subclasses
PIG2/23 20.10.2023
PRO1/23 3.3.2023 Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
PRO2/23 22.9.2023
RC1/23 16.6.2023 Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
RC2/23 17.11.2023
RET1/23 26.5.2023 Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
RET2/23 27.10.2023
RF1/23 17.3.2023 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO
RF2/23 29.9.2023
RFA1/23 7.4.2023 Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
RFA2/23 13.10.2023
SED1/23 31.3.2023 Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
SED2/23 15.9.2023
T02/23 24.1.2022 Měření parametrů retikulocytů (studie)
Measurement of reticulocyte parameters (study)
T04/23 12.5.2022 Specifické IgE (studie)
Specific IgE (study)
T05/23 19.5.2022 Krevní obraz - nové parametry (studie)
Blood count - new parameters (study)
T06/23 16.6.2022 Měření antitrombinu (studie)
Antithrombin measurement (study)
T21/23 8.9.2022 Krevní obraz a retikulocyty (studie)
Blood Count and Reticulocytes (study)
T23/23 23.10.2022 Protilátky IgG anti EM a anti tTG (studie)
Antibodies IgG anti EM and anti tTG (study)
TDM1/23 28.4.2023 Léky
Therapeutic Drugs
TDM2/23 6.10.2023
TE1/23 7.3.2023 Stanovení stopových prvků
Trace Elements
TE2/23 25.9.2023
TIE1/23 3.3.2023 Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
TIE2/23 22.9.2023
TM1/23 7.2.2023 Tumorové markery
Tumour Markers
TM2/23 2.5.2023
TM3/23 25.7.2023
TM4/23 9.10.2023
VIB1/23 5.5.2023 Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
VIB2/23 10.11.2023
VVV1/23 21.4.2023 Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test)
VVV2/23 3.11.2023