Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RET2/23
Název
Name
Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
Stop termín
Deadline
15.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 53
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots