Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
VIB1/23
Název
Name
Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
Stop termín
Deadline
5.5.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 66
Hungary 1
Slovakia 13

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Final report
Qualitative results (principles of measurement)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Qualitative results (principles of measurement)