Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HS1/23
Název
Name
Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
Stop termín
Deadline
16.6.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 80
Slovakia 28

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Histogramy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Histogramy
Quantitative results (principles of measurement)
Qualitative results (principles of measurement)
Histograms