Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T02/23
Název
Name
Měření parametrů retikulocytů (studie)
Measurement of reticulocyte parameters (study)
Stop termín
Deadline
10.3.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 32
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva