Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRPP3/23
Název
Name
Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
Stop termín
Deadline
9.6.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 172
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots