O O O O O Úvod Buňky Válce Krystaly Artefakty Odkazy
Krásná dlaždicová epitelie
Obsah:

Úvod
Odběr vzorku
Zpracování vzorku

Buňky
  Erytrocyty
  Leukocyty
  Epitelie
     Dlaždicové
     Přechodné
     Renální
       tubulární

  Bakterie
  Kvasinky
  Trichomonády

Válce
  Hyalinní
  Leukocytární
  Renální
     tubulární

  Erytrocytrání
  Bakteriální
  Buněčné
  Granulované
  Voskové
  Tukové
  Hemosiderinové

Krystaly
  Urátová drť
  Fosfátová drť
  Kyselina
    močová

  Další uráty
  Oxaláty
  Triplfosfáty
  Uhličitan
     vápenatý

  Cystin
  Tyrosin
  Leucin
  Cholesterol
  Bilirubin
  Hemosiderin
  Lékové kryst.
  Vzácné a
  neidentifikované

Artefakty

Obtížné nálezy

O autorech

Literatura

Odkazy
Cystin
Krystaly cystinu mají podobu plochých, pravidelných, šestibokých destiček, někdy poněkud deformovaných. Cystin je nejčastější abnormální krystal metabolického původu v moči. Cystinurie je porucha vstřebávání cystinu v prox. tubulu. Spolu s cystinem se do moče vylučují ještě lysin, arginin a ornitin. Ty však v moči nekrystalizují. Pacienti s cystinurií mívají recidivující cystinovou lithiázu. Cystinové krystaly bývají překvapivým nálezem v moči pacientů vyšetřovaných z jiného důvodu.


Krystaly cystinu nemusí vždy být zcela pravidelné. Nemusí se vždy jednat o jednovrstevné šestihrany, krystaly mohou být vrstevnaté, někdy s ulomenými plochami. Při nejasnostech je možné cystin v moči prokázat Brandovou reakcí s kyanidem a nitroprusidem sodným. Definitivní průkaz cystinurie je možný chromatograficky.

© MUDr. Petr Kubáč

Buněčný válec