O O O O O Úvod Buňky Válce Krystaly Artefakty Odkazy
Krásná dlaždicová epitelie
Obsah:

Úvod
Odběr vzorku
Zpracování vzorku

Buňky
  Erytrocyty
  Leukocyty
  Epitelie
     Dlaždicové
     Přechodné
     Renální
       tubulární

  Bakterie
  Kvasinky
  Trichomonády

Válce
  Hyalinní
  Leukocytární
  Renální
     tubulární

  Erytrocytrání
  Bakteriální
  Buněčné
  Granulované
  Voskové
  Tukové
  Hemosiderinové

Krystaly
  Urátová drť
  Fosfátová drť
  Kyselina
    močová

  Další uráty
  Oxaláty
  Triplfosfáty
  Uhličitan
     vápenatý

  Cystin
  Tyrosin
  Leucin
  Cholesterol
  Bilirubin
  Hemosiderin
  Lékové kryst.
  Vzácné a
  neidentifikované

Artefakty

Obtížné nálezy

O autorech

Literatura

Odkazy
Erytrocyty v močovém sedimentu I


Druhá strana | Třetí strana | Čtvrtá strana | Pátá strana

Erytrocyty jsou jedním z nejběžnějších nálezů v močovém sedimentu, pronikají do moče buď glomerulární membránou, pak dochází k jejich charakteristickému poškození. Takto deformované erytrocyty nalézáme v močovém sedimentu jako tzv. dysmorfní erytrocyty,nebo jinými cestami - tzv. subglomerulární neboli izomorfní erytrocyty.


Barvitelnost erytrocytů výrazně závisí na pH. V kyselé moči se erytrocyty téměř nebarví (jako na tomto snímku), v neutrální a alkalické moči se barví se vzrůstajícím pH intenzivněji červenofialově.


Je běžné, že barvitelnost erytrocytů poněkud kolísá i v rámci jednoho preparátu. Na tomto snímku můžete např. kromě voskového válce vidět i různou měrou obarvené erytrocyty z neutrální moče.


Druhá strana | Třetí strana | Čtvrtá strana | Pátá strana© MUDr. Petr Kubáč

Buněčný válec