O O O O O Úvod Buňky Válce Krystaly Artefakty Odkazy
Krásná dlaždicová epitelie
Obsah:

Úvod
Odběr vzorku
Zpracování vzorku

Buňky
  Erytrocyty
  Leukocyty
  Epitelie
     Dlaždicové
     Přechodné
     Renální
       tubulární

  Bakterie
  Kvasinky
  Trichomonády

Válce
  Hyalinní
  Leukocytární
  Renální
     tubulární

  Erytrocytrání
  Bakteriální
  Buněčné
  Granulované
  Voskové
  Tukové
  Hemosiderinové

Krystaly
  Urátová drť
  Fosfátová drť
  Kyselina
    močová

  Další uráty
  Oxaláty
  Triplfosfáty
  Uhličitan
     vápenatý

  Cystin
  Tyrosin
  Leucin
  Cholesterol
  Bilirubin
  Hemosiderin
  Lékové kryst.
  Vzácné a
  neidentifikované

Artefakty

Obtížné nálezy

O autorech

Literatura

Odkazy
Oxaláty I


Druhá strana

Oxaláty jsou krystaly tvořené obtížně rozpustným šťavelanem vápenatým. Vyskytují se ve dvou krystalických formách v typické formě "obálek" - jedná se o šťavelan vápenatý dihydrát a ve formě ovoidní - monohydrát, která je mnohem vzácnější. Na snímcích na této straně jsou typické krystaly dihydrátu šťavelanu vápenatého.


Monohydrátová forma krystalů šťavelanu vápenatého. V některých případech je možné tyto krystaly mylně vyhodnotit jako erytrocyty. Toto nebezpečí prakticky nehrozí v barveném sedimentu, kde je vzhled erytrocytů výrazněji odlišný.


Na tomto snímku je vidět velikostní škálu od nejmenších k největším oxalátovým krystalům vyskytujících se v močovém sedimentu.


Pozornou prohlídkou tohoto snímku můžete vidět typické, dihydrátové i ojedinělé ovoidní mohohydrátové krystaly.


Částečně poškozené krystaly šťavelanu vápenatého.Druhá strana© MUDr. Petr Kubáč

Buněčný válec