O O O O O Úvod Buňky Válce Krystaly Artefakty Odkazy
Krásná dlaždicová epitelie
Obsah:

Úvod
Odběr vzorku
Zpracování vzorku

Buňky
  Erytrocyty
  Leukocyty
  Epitelie
     Dlaždicové
     Přechodné
     Renální
       tubulární

  Bakterie
  Kvasinky
  Trichomonády

Válce
  Hyalinní
  Leukocytární
  Renální
     tubulární

  Erytrocytrání
  Bakteriální
  Buněčné
  Granulované
  Voskové
  Tukové
  Hemosiderinové

Krystaly
  Urátová drť
  Fosfátová drť
  Kyselina
    močová

  Další uráty
  Oxaláty
  Triplfosfáty
  Uhličitan
     vápenatý

  Cystin
  Tyrosin
  Leucin
  Cholesterol
  Bilirubin
  Hemosiderin
  Lékové kryst.
  Vzácné a
  neidentifikované

Artefakty

Obtížné nálezy

O autorech

Literatura

Odkazy
Granulované válce I


Druhá strana | Třetí strana | Čtvrtá strana

Granulované válce jsou druhým nejčastěji se vyskytujícím druhem válců v močovém sedimentu. Jejich přítomnost v jakémkoliv počtu je jasně patologickým nálezem. Vznikají z buněčných válců postupnou degradací buněčného materiálu v jejich matrix. To vysvětluje i pestrou morfologii - od téměř buněčných válců s patrnými zbytky buněk po téměř voskové, jen s drobnými granuly uvnitř. Obecně platí, že hrubě granulované válce se postupně mění v jemně granulované a dále ve voskové. Na fotografii je válec se střední velikostí granul a zřetelnou hyalinní matrix. V pravé části fotografie je artefakt - pravděpodobně chlup.


Příklad válce s hrubší granulací, ve které jsou naznačeny zbytky původních buněk, jádra jsou ovšem již rozpadlá.
Proto je klasifikace tohoto válce jednoznačná. V blízkosti je druhý mnohem jemněji granulovaný válec.
Na horním a dolním okraji snímku jsou ještě velmi jemné hyalinní válce.


Válce s velmi jemnou granulací na hranici pozorovatelnosti, spíše nepřítomnost ulomených konců a prasklin,
typická pro voskové válce nás vede k zařazení tohoto válce mezi granulované. V sousedství je druhý válec
stejné morfologie, množství erytrocytů, hlenu a ojedinělé bakterie.


Tento válec je z větší části jemně granulovaný, jeho levý konec má již charakter válce voskového.
Válec klasifikujeme ještě jako granulovaný, protože vosková část netvoří více než 1/3 jeho objemu.
V okolí jsou četné erytrocyty.


Na fotografii jsou dva válce s různou strukturou a hustotou granulace. Horní válec má mnohem větší podíl
hyalinní matrix. V okolí je i několik válců čistě hyalinních. ve středu spodní části fotografie je nápadná
renální tubulární epitelie. V okolí je množství již dosti rozpadlých leukocytů, několik drobných
fragmentů granulovaných válců (v pravém horním kvadrantu) a hlen.

Druhá strana | Třetí strana | Čtvrtá strana© MUDr. Petr Kubáč

Buněčný válec