O O O O O Úvod Buňky Válce Krystaly Artefakty Odkazy
Krásná dlaždicová epitelie
Obsah:

Úvod
Odběr vzorku
Zpracování vzorku

Buňky
  Erytrocyty
  Leukocyty
  Epitelie
     Dlaždicové
     Přechodné
     Renální
       tubulární

  Bakterie
  Kvasinky
  Trichomonády

Válce
  Hyalinní
  Leukocytární
  Renální
     tubulární

  Erytrocytrání
  Bakteriální
  Buněčné
  Granulované
  Voskové
  Tukové
  Hemosiderinové

Krystaly
  Urátová drť
  Fosfátová drť
  Kyselina
    močová

  Další uráty
  Oxaláty
  Triplfosfáty
  Uhličitan
     vápenatý

  Cystin
  Tyrosin
  Leucin
  Cholesterol
  Bilirubin
  Hemosiderin
  Lékové kryst.
  Vzácné a
  neidentifikované

Artefakty

Obtížné nálezy

O autorech

Literatura

Odkazy
Epitelie
Epitelie v močovém sedimentu jsou odloupané buňky z epitelové výstelky močových cest. Jejich morfologie i patologický význam se výrazně liší podle místa jejich původu.

Z epiteliální výstelky ledvinných tubulů pocházejí renální tubulární epitelie, které ukazují na závažné toxické, ischemické, nebo zánětlivé poškození ledvinného intersticia (dřeně ledviny). Ve fyziologické moči se nevyskytují. Jsou to malé hranaté buňky zhruba velikosti leukocytu, nebo větší, které mají velké kulaté jádro při jednom z okrajů. Často, zejména u starších močí, je obtížné odlišit je od leukocytů, přesto by je laborantka neměla přehlédnout, protože jsou časným ukazatelem poškození ledviny (lze je nalézt v moči až o 2 dny dříve než ostatní známky poškození ledviny jako např. vzrůst hladiny sérového kreatininu.)

Přechodné epitelie pocházejí z mnohovrstevného přechodného epitelu - výstelky vývodných močových cest. Přechodný epitel vystýlá močové cesty od ledvinné pánvičky přes močovody až do močového měchýře ke trojúhelníkovitému útvaru na dně močového měchýře, mezi vyústěním močovodů a vyústěním močové trubice, které se nazývá trigonum vesicae. Přechodné epitelie jsou větší než renální, kulaté, s velkým kulatým jádrem uprostřed buňky. Platí zásada, že buňky z hlubších vrstev epitelu, nebo buňky z částí blíže k ledvině jsou menší a tmavší, zatímco buňky z povrchových vrstev blíže k močovému měchýři jsou větší a světlejší. Malé přechodné epitelie se mohou plést s renálními epiteliemi. Patologický význam závisí na okolnostech. Jejich výskyt spolu s leukocyty může svědčit pro zánět vývodných močových cest. Nález většího množství atypických přechodných epitelií spolu s erytrocyty může svědčit pro nádorové postižení sliznice močového měchýře.

Dlaždicové epitelie, podle starších kontrol SEKKu zvané též skvamózní, tvoří mnohovrstevný dlaždicový epitel, který u mužů pokrývá plochu trigonum vesicae a močovou trubici a u žen též pochvu a zevní genitál. Nález těchto epitelií v menším množství nemá žádný patologický význam. Jejich masivní výskyt, často spolu s hlenem, svědčí pro nedodržení správného odběru moče, zejména podmínky o středním proudu moče.


© MUDr. Petr Kubáč

Buněčný válec