Divize EHK

Externí Hodnocení Kvality (EHK) je český ekvivalent pro External Quality Assessment (EQA)

Archiv vyhodnocení

Vyhodnocení cyklů EHK (aktuální rok a předchozích 5 let)

 

Obecné informace

Supervizoři a experti

Číselník výrobců

Klíčové základní informace (KZI)

Popis služby vyhodnocení navíc (V+)

Jak zapisovat výsledky zkoušek - pravidla naleznete v nápovědě aplikace Cibule (kapitola Výsledky EHK)

Popis hodnocení výsledků účastníků v EHK

Kritéria pro hodnocení kvantitativních výsledků - přijatelné rozdíly (Dmax) (přijatelné rozdíly v procentech)

Zprávy pro účastníky EHK (popis včetně příkladů)

Seznam POCT systémů, pro které nabízíme programy EHK

Doporučení k vyjadřování nejistot kvantitativních výsledků měření ve zdravotnických laboratořích

 

Rok 2022

Jak objednávat služby na rok 2022 - jednoduchý návod naleznete zde.

Plán EHK 2022 - kompletní informace o našich službách.

Plán EHK 2022 POCT - výběr z Plánu EHK určený speciálně pro pracoviště vybavená pouze systémy POCT.

Obchodní vztahy

SEKK nepožaduje uzavírání smluv se zákazníky, služby jsou poskytovány na základě objednávky.
Smlouvu uzavíráme jen v případě, že si to zákazník přeje.

 

Rok 2021

Plán EHK 2021 - kompletní informace o našich službách.

Plán EHK 2021 POCT - výběr z Plánu EHK určený speciálně pro pracoviště vybavená pouze systémy POCT.