Divize EHK

Externí Hodnocení Kvality (EHK) je český ekvivalent pro External Quality Assessment (EQA)


Archiv vyhodnocení

Vyhodnocení cyklů EHK za posledních 5 let

 

Obecné informace

Supervizoři a experti

Číselník výrobců

Změny od 1.7.2019

Co jsou klíčové základní informace (KZI)

Popis služby vyhodnocení navíc (V+)

Jak zapisovat výsledky zkoušek - pravidla naleznete v nápovědě aplikace Cibule (kapitola Výsledky EHK)

Popis hodnocení výsledků účastníků v EHK

Kritéria pro hodnocení kvantitativních výsledků - přijatelné rozdíly (Dmax) (přijatelné rozdíly v procentech)

Popis zpráv pro účastníky EHK včetně příkladů

Seznam POCT systémů, pro které nabízíme programy EHK

 

Rok 2020

Jak objednávat služby na rok 2020 - jednoduchý návod naleznete zde.

Plán EHK 2020 - kompletní informace o našich službách (včetně ceníku na stranách 10 a 11).

Plán EHK 2020 POCT - výběr z Plánu EHK určený speciálně pro pracoviště vybavená pouze systémy POCT (včetně ceníku na straně 9).

Obchodní vztahy

SEKK nepožaduje uzavírání smluv se zákazníky, služby jsou poskytovány na základě objednávky.
Podrobné informace naleznete zde.
  • Formulář oznámení, že zákazník nepožaduje smlouvu, naleznete zde.
Smlouvu uzavíráme jen v případě, že si to zákazník přeje.