Expertní pracovníciExperti jsou seřazeni abecedně dle příjmení:

Expert Program EHK a popis expertní činnosti
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Fakultní nemocnice Olomouc
Hemato-onkologická klinika
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
e-mail: edgar.faber@fnol.cz
NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie
Konsenzuální vztažné hodnoty.
MUDr. Jana Tůmová
Fakultní nemocnice Brno
OKB
Jihlavská 20
625 00 Brno
e-mail: tumova.jana@fnbrno.cz
MS - Močový sediment
Konsenzuální vztažné hodnoty.
MUDr. Jaroslava Voglová
Fakultní nemocnice Hradec Králové
IV. interní hematologická klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: voglova@fnhk.cz
NF - Nátěr periferní krve - fotografie
Konsenzuální vztažné hodnoty.
MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ústav laboratorní diagnostiky
17. listopadu 1790
708 00 Ostrava 8 - Poruba
e-mail: david.zeman@fno.cz
CSFC - Cytologie likvoru
Konsenzuální vztažné hodnoty.