Seznam systémů POCT, pro které společnost SEKK nabízí programy EHKV následující tabulce jsou uvedeny systémy POCT, pro které nabízíme programy EHK. Není-li nějaký systém v tabulce uveden, znamená to, že o něm zatím nemáme dostek informací a/nebo tento systém nebyl v programu EHK testován, a proto o jeho schopnosti zúčastnit se programů EHK nemůžeme poskytnout jednoznačnou informaci.
Tento seznam je průběžně aktualizován na podkladě výsledků cyklů EHK a provedených pilotních studií.

Program EHK Zahrnuté POCT systémy
CRPP - Stanovení CRP systémy POCT Všechny systémy.
DD - D Dimery Všechny systémy s výjimkou Axis-Shield NycoCard.
DGP - Analýza moče testovacími proužky Všechny systémy.
FOB - Okultní krvácení (kvantitativní stanovení) Všechny systémy, které poskytují kvantitativní výsledek.
GHP - Glykovaný hemoglobin POCT Všechny systémy.
GLC - Stanovení glukózy (včetně glukometrů) Všechny systémy (glukometry).
INRP - Měření INR systémy POCT Roche CoaguChek (všechny typy)
iLine microINR
Coag-Sense
Siemens Xprecia
SED - Sedimentační rychlost erytrocytů Všechny systémy s výjimkou těch, které měří hodnotu dynamické fluidity (např. ALIFAX TEST 1).