Důležité upozornění

Vyhodnocení výsledků jsou uvedena v češtině a angličtině, komentáře supervizorů jsou pouze v češtině.

Important notice

Evaluations of the surveys are in Czech and English, comments of the supervisors are in Czech only.

Zvolte rok, který vás zajímá. Click a year you are interested in.

 

Rok
Year

Počet cyklů EHK
Number of EQA rounds

2019

157

2018

156

2017

154

2016

154

2015

150

2014

142