Seznam supervizorů pro programy EHKSupervizoři jsou seřazeni abecedně dle příjmení:

Supervizor Seznam supervizovaných programů
Doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 607
e-mail: andrys@lfhk.cuni.cz
IGIT - Imunopatologie GIT
Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Ústav laboratorní diagnostiky
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 00 Ostrava 8 - Poruba
telefon: 597 373 442, 597 373 428
e-mail: vladimir.bartos@fno.cz
E1 - Endokrinologie 1
E2 - Endokrinologie 2
MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
Fakultní nemocnice Brno
Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20
625 00 Brno
telefon: 532 233 062, 602 513 186
e-mail: bulikova.alena@fnbrno.cz
NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie
RNDr. Luděk Dohnal
Choceradská 26
141 00 Praha 4
telefon: 723 011 838
e-mail: ludek.dohnal@seznam.cz
FOT - Kontrola fotometrů
LIN - Verifikace linearity měření
RNDr. Marcela Drahošová
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 819
e-mail: marcela.drahosova@fnhk.cz
AIM - Autoimunita
AT - Autoprotilátky u tyreopatií
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Oddělení onkologické patologie
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
e-mail: fabian@mou.cz
IHC - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
VIB - Všeobecná imunohistochemie - barvení
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609
530 02 Pardubice
e-mail: friedecky@sekk.cz
AKS - Analyty krevního séra (do 31.12.2017)
AM - Analyty moče (do 31.12.2017)
BM - Kostní markery (do 31.12.2018)
CC - Cystatin C (do 31.12.2018)
GHP - Glykovaný hemoglobin POCT (do 31.12.2017)
KD - Glykovaný hemoglobin (do 31.12.2017)
KM - Kardiální markery (do 31.12.2018)
Ing. Miroslav Hinďoš
VFN v Praze a 1.LF UK
ÚLBLD, Klinická imunologie a alergologie - laboratoř
Karlovo náměstí 32
121 11 Praha 2
telefon: 224 966 469
e-mail: miroslav.hindos@vfn.cz
FC - Kalprotektin ve stolici
PharmDr. Magdalena Holečková
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 529
e-mail: magdalena.holeckova@fnhk.cz
TE - Stanovení stopových prvků
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
ÚHKT
Referenční laboratoř pro metody hemokoagulační
U Nemocnice 1
128 20 Praha 2
telefon: 774 712 115
e-mail: ingrid.hrachovinova@uhkt.cz
DD - D Dimery
HKG - Hemokoagulace
HS - Hemokoagulace speciální
LMWH - Nízkomolekulární heparin
Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Oddělení patologie
Husova 357/10
460 01 Liberec
telefon: 485 312 303
e-mail: tomas.jirasek@nemlib.cz
HB - Histologické barvení
RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Biomedicínské centrum
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
telefon: 607 118 725
e-mail: petr.kelbich@kzcr.eu
CSFB - Biochemická analýza likvoru
CSFC - Cytologie likvoru
CSFF - Izoelektrická fokusace likvoru
CSFK - Klinická analýza likvoru
MUDr. Petr Kessler
Nemocnice Pelhřimov
Oddělení hematologie a transfuziologie
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov
telefon: 565 355 465
e-mail: pkessler@hospital-pe.cz
INRP - Měření INR systémy POCT
MUDr. Petr Kocna, CSc.
VFN - ÚLBLD
Centrální výzkumné laboratoře
Na Bojišti 3
128 08 Praha
telefon: 224 966 563
e-mail: kocna@lf1.cuni.cz
FOB - Okultní krvácení
Doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D., EuSpLM
2. LF UK a FN v Motole
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
telefon: 224 435 341
e-mail: kotaska@email.cz
KM - Kardiální markery
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum imunologie a mikrobiologie
Na Kabátě 229
400 11 Ústí nad Labem
telefon: 477 751 800
e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz
PRO - Proteiny v krevním séru
RNDr. Josef Kratochvíla
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609
530 02 Pardubice
telefon: 325 516 388 (prac. dny od 9:00 do 15:00)
e-mail: kratochvila@sekk.cz
ABR - Parametry acidobazické rovnováhy
AKS - Analyty krevního séra
AM - Analyty moče
BIL - Bilirubin novorozenecký
CC - Cystatin C
CRP - Stanovení CRP
CRPP - Stanovení CRP systémy POCT
GHP - Glykovaný hemoglobin POCT
KD - Glykovaný hemoglobin
KM - Kardiální markery (do 31.12.2017)
PRO - Proteiny v krevním séru
MUDr. Petr Kubáč
Městská nemocnice Ostrava
OKB
Nemocniční 20
728 80 Ostrava 1
telefon: 725 500 657 (prac. dny od 9:00 do 15:00)
e-mail: petr.kubac@nemvitkovice.cz
ABR - Parametry acidobazické rovnováhy
MS - Močový sediment
RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ústav laboratorní diagnostiky
Oddělení klinické biochemie
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
telefon: 597 374 144
e-mail: pavlina.kusnierova@fno.cz
CRP - Stanovení CRP
CRPP - Stanovení CRP systémy POCT
RNDr. Ivo Lochman, CSc.
Spadia Lab, a.s.
Laboratoř klinické imunologie a alergologie
Dr. Martínka 7
700 30 Ostrava
telefon: 595 539 172
e-mail: ivo.lochman@seznam.cz
AIH - Autoimunitní hepatopatie
IDDM - Autoimunitní diabetes 1. typu
RNDr. Gustav Louženský
synlab czech s.r.o.
Laboratoř imunologická, biochemická a hematologická
Jankovcova 2
170 00 Praha 7
telefon: 277 779 723
e-mail: glouzensky@volny.cz
MK - Analýza močových konkrementů
MS - Močový sediment
Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
Hematologicko-onkologické oddělení
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň 23
telefon: 377 103 825
e-mail: lysak@fnplzen.cz
CD34 - Stanovení populace buněk CD34+
Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
IV. interní hematologická klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 848
e-mail: vladimir.maisnar@fnhk.cz
GP - Gamapatie
MUDr. Karin Malíčková
VFN - Klinická imunologie a alergologie
laboratoř ÚLBLD a 1. LF UK
Karlovo náměstí 32
121 11 Praha 2
telefon: 224 966 469
e-mail: kmali@lf1.cuni.cz
FC - Kalprotektin ve stolici
PharmDr. Eva Malířová
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 297
e-mail: eva.malirova@fnhk.cz
AT - Autoprotilátky u tyreopatií
MUDr. Helena Marečková, CSc.
viz MUDr. Helena Posová, CSc.
 
Mgr. Jan Martinek
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Oddělení imunologie a alergologie CKL
Partyzánské nám. 2633/7
702 00 Moravská Ostrava
telefon: 596 200 224
e-mail: jan.martinek@zuova.cz
AIH - Autoimunitní hepatopatie
IDDM - Autoimunitní diabetes 1. typu
MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.
FN Brno - pracoviště Bohunice
Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20
625 00 Brno
telefon: 532 233 062 nebo 532 233 063
e-mail: matyskova.miloslava@fnbrno.cz
DA - Diferenciál na automatech
DIF - Hodnocení nátěru periferní krve
KO - Krevní obraz
NF - Nátěr periferní krve - fotografie
MUDr. Dana Mikulenková
ÚHKT
Morfologická a cytochemická laboratoř
U Nemocnice 1
128 20 Praha 2
telefon: 221 977 411
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.cz
DIF - Hodnocení nátěru periferní krve
NF - Nátěr periferní krve - fotografie
NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie
RC - Retikulocyty na analyzátoru
RET - Retikulocyty mikroskopicky
MUDr. Kateřina Mrázová
VFN - ÚLBLD - Centrální laboratoř
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
e-mail: katerina.mrazova@vfn.cz
CSFB - Biochemická analýza likvoru
CSFC - Cytologie likvoru
CSFF - Izoelektrická fokusace likvoru
CSFK - Klinická analýza likvoru
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.
Masarykův onkologický ústav
Oddělení onkologické patologie
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
telefon: 543 133 411
e-mail: nenutil@mou.cz
HR - Hormonální receptory
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 810, 495 832 129
e-mail: palicka@lfhk.cuni.cz
BM - Kostní markery
(do 31.12.2017)
Ing. Květa Pelinková, MBA
VFN - ÚLBLD - Centrální laboratoř
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
telefon: 224 962 897
e-mail: kveta.pelinkova@vfn.cz
AKS - Analyty krevního séra
AM - Analyty moče
MUDr. Martin Písačka
ÚHKT
Referenční laboratoř pro imunohematologii
U nemocnice 1
128 01 Praha 2
telefon: 221 977 205
e-mail: pisacka@uhkt.cz
IH - Imunohematologie
PAT - Přímý antiglobulinový test
RNDr. Jitka Pohořská
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum imunologie a mikrobiologie
Moskevská 15, P.O. BOX 115
400 01 Ústí nad Labem
telefon: 477 751 800
e-mail: jitka.pohorska@zuusti.cz
TIE - Stanovení celkového IgE
MUDr. Helena Posová, CSc.
VFN - Klinická imunologie a alergologie
laboratoř ÚLBLD a 1. LF UK
Karlovo náměstí 32
121 11 Praha 2
telefon: 224 966 270, 224 966 636
e-mail: hmare@lf1.cuni.cz
IFT - Imunofenotypizace
RNDr. Ivana Půtová
Revmatologický ústav
Oddělení klinické imunologie
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
telefon: 234 075 341, 234 075 328
e-mail: puto@revma.cz
RF - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 748
e-mail: ales.ryska@fnhk.cz
IHC - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu (do 31.12.2018)
Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.
Ostravská univerzita
Katedra biomedicínských oborů LF
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh
e-mail: schneiderka@sekk.cz
TDM - Léky
Ing. Věra Spěváčková, CSc.
Praha
e-mail: vera.spevackova@seznam.cz
TE - Stanovení stopových prvků (do 31.12.2018)
Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
VFN - ÚLBLD - Centrální laboratoř
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
telefon: 224 962 883
e-mail: springer@vfn.cz
GLC - Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
TM - Tumorové markery
VVV - Diagnostika vrozených vývojových vad
Ing. Ivana Stiborová, PhD.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum imunologie a mikrobiologie
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
telefon: 477 751 804
e-mail: ivana.stiborova@zuusti.cz
APLA - Antifosfolipidové protilátky
RF - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ústav laboratorní diagnostiky
17. listopadu 1790
708 00 Ostrava 8 - Poruba
telefon: 597 374 031
e-mail: kristian.safarcik@fno.cz
TM - Tumorové markery
MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Krajská nemocnice T. Bati a. s.
Oddělení klinické biochemie a farmakologie
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
telefon: 577 552 770
e-mail: t.salek@bnzlin.cz
CC - Cystatin C
TDM - Léky
Ing. Jana Špirková
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 623
e-mail: jana.spirkova@fnhk.cz
DGP - Analýza moče testovacími proužky
Ing. Luděk Šprongl
Oblastní nemocnice Kladno
Klinické laboratoře
Vančurova 1548
272 59 Kladno
telefon: 312 606 325
e-mail: sprongl@klinickalaborator.cz
ALB - Stanovení albuminu v moči
BIL - Bilirubin novorozenecký
MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
Ústav lékařské genetiky
Edvarda Beneše 13
305 99 Plzeň - Bory
telefon: 377 402 800
e-mail: subrt@fnplzen.cz
VVV - Diagnostika vrozených vývojových vad
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D., EuSpLM
Fakultní nemocnice Ostrava
Ústav laboratorní diagnostiky
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba
telefon: 597 374 121
e-mail: zdenek.svagera@fno.cz
BM - Kostní markery
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 442
e-mail: vavrovaj@lfhk.cuni.cz
GP - Gamapatie
RNDr. Marek Vecka, Ph.D.
VFN IV. interní klinika
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy
Na Bojišti 3
121 08 Praha 2
telefon: 224 964 300
e-mail: marek.vecka@lf1.cuni.cz
RFA - Rizikové faktory aterosklerózy
PharmDr. Doris Vokurková, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 404, 495 833 102
e-mail: vokurkovad@lfhk.cuni.cz
IFT - Imunofenotypizace
RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
IV. interní hematologická klinika
Oddělení klinické hematologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 794
e-mail: filip.vrbacky@fnhk.cz
SED - Sedimentační rychlost erytrocytů
Mgr. Ondřej Wiewiorka
FN Brno
Oddělení klinické biochemie
Jihlavská 20
625 00 Brno
telefon: 532 233 150
e-mail: Wiewiorka.Ondrej@fnbrno.cz
GHP - Glykovaný hemoglobin POCT
KD - Glykovaný hemoglobin
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
VFN - ÚLBLD - Centrální laboratoř
U Nemocnice 2
128 08 Praha
telefon: 224 962 841
e-mail: tomas.zima@lf1.cuni.cz
GLC - Stanovení glukózy (včetně glukometrů)