Aktuality

Poslední aktualizace: 17.4.2024

 

Cykly EHK vyhodnocené v posledním měsíci

Zveřejněno Název a kód cyklu EHK
17.4.2024 Autoprotilátky u tyreopatií (AT1/24)
16.4.2024 Kostní markery (BM1/24)
13.4.2024 Analyty krevního séra (AKS2/24)
12.4.2024 Analyty moče (AM1/24)
12.4.2024 Rizikové faktory aterosklerózy (RFA1/24)
11.4.2024 Stanovení albuminu v moči (ALB1/24)
11.4.2024 Glykovaný hemoglobin (KD2/24)
10.4.2024 D Dimery (DD1/24)
8.4.2024 Hemokoagulace (HKG1/24)
8.4.2024 Nízkomolekulární heparin (LMWH1/24)
4.4.2024 Antitrombotické přípravky (AP1/24)
4.4.2024 Sedimentační rychlost erytrocytů (SED1/24)
30.3.2024 Nátěr periferní krve - fotografie (NF1/24)
29.3.2024 Parametry acidobazické rovnováhy (ABR1/24)
29.3.2024 Biochemická analýza likvoru (CSFB1/24)
29.3.2024 Cytologie likvoru (CSFC1/24)
29.3.2024 Izoelektrická fokusace likvoru (CSFF1/24)
29.3.2024 Klinická analýza likvoru (CSFK1/24)
29.3.2024 Hodnocení nátěru periferní krve (DIF1/24)
26.3.2024 Antifosfolipidové protilátky (APLA1/24)
22.3.2024 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO (RF1/24)
21.3.2024 Autoimunita (AIM1/24)
19.3.2024 Imunohematologie (IH1/24)
Archiv vyhodnocení
všech cyklů EHK
aktuálního roku
naleznete zde.

 

Zadání pro cyklus NKDF1/24 (15.4. až 26.4.2024)

Zadání naleznete zde.

 

Informace pro účastníky cyklu Imunofenotypizace (IFT1/24)

Tento cyklus byl účastníkům rozeslán v pondělí 15.4.2024.

 
 


© 1996 - 2024, SEKK s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Publikované dokumenty ani jejich části nesmí být bez písemného souhlasu společnosti SEKK s.r.o. dále šířeny, reprodukovány ani použity jako součást přednášek, článků či jiných publikací.