Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFC1/21
Název
Name
Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
Stop termín
Deadline
30.03.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 52
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results