Aktuality

Poslední aktualizace: 21.11.2017

 

Seznam nejčerstvějších vyhodnocení cyklů EHK

Zveřejněno dne Název a kód cyklu EHK
21.11.2017 Biochemická analýza likvoru (CSFB2/17)
21.11.2017 Cytologie likvoru (CSFC2/17)
21.11.2017 Izoelektrická fokusace likvoru (CSFF2/17)
21.11.2017 Klinická analýza likvoru (CSFK2/17)
21.11.2017 Stanovení glukózy (včetně glukometrů) (GLC2/17)
13.11.2017 Autoimunita (AIM2/17)
13.11.2017 Stanovení celkového IgE (TIE2/17)
11.11.2017 Antifosfolipidové protilátky (APLA2/17)
11.11.2017 Endokrinologie 1 (E14/17)
11.11.2017 Endokrinologie 2 (E24/17)
11.11.2017 Imunopatologie GIT (IGIT2/17)
9.11.2017 Hemokoagulace speciální (HS2/17)
9.11.2017 Nízkomolekulární heparin (LMWH2/17)
7.11.2017 Tumorové markery (TM4/17)
5.11.2017 Stanovení stopových prvků (TE2/17)
3.11.2017 Hodnocení nátěru periferní krve (DIF4/17)
1.11.2017 Imunofenotypizace (IFT2/17)
1.11.2017 Krevní obraz (KO4/17)
28.10.2017 Autoprotilátky u tyreopatií (AT2/17)
28.10.2017 Stanovení populace buněk CD34+ (CD342/17)
26.10.2017 Diferenciál na automatech (DA4/17)
Archiv vyhodnocení všech
cyklů EHK aktuálního
roku naleznete zde.

 

Zadání pro cyklus MS3/17

Zadání
Fotografie 1
Fotografie 2
Fotografie 3
Fotografie 4

 

Plán EHK na rok 2018

Plán EHK 2018 naleznete v oddíle EHK.
Plán EHK na rok 2018 byl odeslán poštou účastníkům dne 23.10.2017.

     

 


© SEKK
Všechna práva vyhrazena.
Publikované dokumenty ani jejich části nesmí být bez písemného souhlasu společnosti SEKK s.r.o. dále šířeny, reprodukovány ani použity jako součást přednášek, článků či jiných publikací.