Aktuality

Poslední aktualizace: 12.1.2018

 

Seznam nejčerstvějších vyhodnocení cyklů EHK

Zveřejněno dne Název a kód cyklu EHK
26.12.2017 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu (IHC2/17)
19.12.2017 Stanovení CRP systémy POCT (CRPP6/17)
19.12.2017 Diagnostika vrozených vývojových vad (VVV2/17)
16.12.2017 Močový sediment (MS3/17)
14.12.2017 Stanovení CRP (CRP4/17)
14.12.2017 Glykovaný hemoglobin (KD4/17)
14.12.2017 Analýza močových konkrementů (MK2/17)
Archiv vyhodnocení všech
cyklů EHK aktuálního
roku naleznete zde.
     

 


© SEKK
Všechna práva vyhrazena.
Publikované dokumenty ani jejich části nesmí být bez písemného souhlasu společnosti SEKK s.r.o. dále šířeny, reprodukovány ani použity jako součást přednášek, článků či jiných publikací.