Aktuality

Poslední aktualizace: 23.6.2018

 

Seznam nejčerstvějších vyhodnocení cyklů EHK

Zveřejněno dne Název a kód cyklu EHK
23.6.2018 Nátěr kostní dřeně - fotografie (NKDF1/18)
21.6.2018 Stanovení CRP systémy POCT (CRPP3/18)
19.6.2018 Imunohematologie (IH2/18)
19.6.2018 Přímý antiglobulinový test (PAT1/18)
13.6.2018 Krevní obraz (KO2/18)
13.6.2018 Analýza močových konkrementů (MK1/18)
6.6.2018 Diagnostika vrozených vývojových vad (VVV1/18)
5.6.2018 Stanovení CRP (CRP2/18)
5.6.2018 Hodnocení nátěru periferní krve (DIF2/18)
5.6.2018 Hemokoagulace speciální (HS1/18)
5.6.2018 Glykovaný hemoglobin (KD2/18)
5.6.2018 Nízkomolekulární heparin (LMWH1/18)
Archiv vyhodnocení všech
cyklů EHK aktuálního
roku naleznete zde.
     

 


© SEKK
Všechna práva vyhrazena.
Publikované dokumenty ani jejich části nesmí být bez písemného souhlasu společnosti SEKK s.r.o. dále šířeny, reprodukovány ani použity jako součást přednášek, článků či jiných publikací.