Aktuality

Poslední aktualizace: 2.12.2019

 

Seznam nejčerstvějších vyhodnocení cyklů EHK

Zveřejněno dne Název a kód cyklu EHK
2.12.2019 Přímý antiglobulinový test (PAT2/19)
28.11.2019 Imunohematologie (IH4/19)
26.11.2019 Parametry acidobazické rovnováhy (ABR3/19)
22.11.2019 Biochemická analýza likvoru (CSFB2/19)
22.11.2019 Cytologie likvoru (CSFC2/19)
22.11.2019 Izoelektrická fokusace likvoru (CSFF2/19)
22.11.2019 Klinická analýza likvoru (CSFK2/19)
22.11.2019 Stanovení glukózy (včetně glukometrů) (GLC2/19)
12.11.2019 Měření INR systémy POCT (INRP4/19)
8.11.2019 Stanovení celkového IgE (TIE2/19)
7.11.2019 Autoimunita (AIM2/19)
7.11.2019 Antifosfolipidové protilátky (APLA2/19)
7.11.2019 Stanovení CRP systémy POCT (CRPP5/19)
7.11.2019 Hodnocení nátěru periferní krve (DIF4/19)
7.11.2019 Imunopatologie GIT (IGIT2/19)
5.11.2019 Endokrinologie 1 (E14/19)
5.11.2019 Endokrinologie 2 (E24/19)
4.11.2019 Hemokoagulace speciální (HS2/19)
4.11.2019 Nízkomolekulární heparin (LMWH2/19)
Archiv vyhodnocení všech
cyklů EHK aktuálního
roku naleznete zde.

 

Plán EHK na rok 2020

Plán EHK 2020 naleznete v oddíle EHK.
Poštovní zásilky s nabídkou na rok 2020 jsme odeslali dne 11.10.2019.

 
 


© 1996 - 2019, SEKK s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Publikované dokumenty ani jejich části nesmí být bez písemného souhlasu společnosti SEKK s.r.o. dále šířeny, reprodukovány ani použity jako součást přednášek, článků či jiných publikací.