Upgrade systému SLP®

 


 

Upgrade systému SLP sestává ze tří kroků:

 

1. Stažení upgrade SLP (download) z webu SEKKu

 

2. Extrakce (rozpakování) staženého upgrade SLP

 

3. Upgrade SLP

 

 

Stažení upgrade SLP

 

Před zahájením upgrade si nejprve zkontrolujte verzi a datum vašeho SLP (informace jsou zobrazeny v titulku okna SLP). Aktuální upgrade má verzi 4.04.01 (3/2022). Pokud již máte tento upgrade nainstalovaný, pak pro vás upgrade SLP končí.

 

Stažení upgrade SLP, verze 4.01.01 (3/2022) z webu SEKKu

 

Kliknutím na výše uvedený odkaz stáhnete upgrade SLP do svého počítače. Upgrade SLP je komprimován (zapakován) v souboru SLP40101upg.zip. Velikost souboru je asi 170 MB. Při rychlosti stahování 2 MB/s trvá jeho stažení okolo 2 minut.

 

Průběh stahování je závislý na použitém internetovém prohlížeči a jeho nastavení. Další popis bude vycházet z toho, že používáte Internet Explorer (dále jen IE).

 

Po kliknutí na výše uvedený odkaz nabídne IE lištu s možnostmi.

 

image002

 

Klikněte na šipku za tlačítkem "Uložit" a z menu vyberte volbu "Uložit jako". V následném dialogu vyberte disk a složku, do které chcete stažený soubor uložit. Tlačítkem "Uložit" zahájíte stahování.

 

 

Extrakce (rozpakování) staženého upgrade SLP

 

Po stažení zapakovaného upgrade SLP z webu SEKKu je potřeba jej extrahovat (rozpakovat). Otevřete Průzkumník, najděte stažený soubor SLP40101upg.zip a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Objeví se menu, ze kterého vyberte volbu "Extrahovat vše".

 

upg3

 

 

Objeví se obrazovka

 

upg4

 

Standardně nabízí vytvoření podsložky, jejíž jméno odpovídá jménu staženého souboru s upgrade SLP a v dialogu je nastaveno, že po dokončení extrakce se mají zobrazit extrahované soubory. Pokud nemáte důvod, přednastavené hodnoty neměňte a spusťte vlastní extrakci tlačítkem "Extrahovat". Extrakce trvá několik minut. Po jejím skončení se zobrazí hlavní složka extrahovaného upgrade SLP.

 

image006

 

Vyberte soubor upg_slpw.exe (ikona lišky) a dvojitým kliknutím na něj spusťte upgrade SLP.

 

 

Upgrade SLP

 

Požadavky na systém

Upgrade je možné spustit pouze na počítači, na kterém je spustitelné SLP. Pro bezpečný průběh upgrade programu SLP je potřeba alespoň 750 MB volného prostoru na disku. (Pokud je na disku volného místa méně, objeví se dotaz, zda chcete přesto v upgrade pokračovat. Ignorováním této hlášky se však vystavujete nebezpečí, že upgrade nebude možno dokončit a bude nutno následně "ručně" obnovit stav dat i programu před začátkem upgrade - viz "nestandardní řešení upgrade systému SLP" - část návodu "Ruční" obnova dat a programu SLP do stavu před upgrade).

 

Pozor

Pokud nemáte zakoupenou podporu systému SLP na příslušné období, budete na to po spuštění upgrade upozorněni a upgrade bude ukončen.

 

Realizace standardního upgrade programu SLP

Při upgrade programu SLP nezáleží na tom, zda je program SLP instalován na lokálním počítači, nebo je provozován v síťovém prostředí. Postup je v obou případech identický.

Před upgrade programu SLP je bezpodmínečně nutno ukončit všechny spuštěné instance tohoto programu!

 

Postup při realizaci standardního upgrade:

Po extrakci upgrade SLP najděte hlavní složku upgrade, vyberte soubor upg_slpw.exe (ikona lišky) a dvojitým kliknutím na něj spusťte upgrade SLP.

 

 

Objeví se obrazovka s titulkem "Najděte SLP na disku a vyberte soubor SLPWSLC.EXE". Najděte příslušný soubor a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade programu SLP. Proces je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade programu i dat. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšné realizaci upgrade programu SLP, který trvá v závislosti  na Vašem hardware od 5 do 10 minut, se objeví hláška "Upgrade programu SLP byl úspěšně ukončen". 

Dále postupujte podle bodu "Činnosti po úspěšné realizaci upgrade" - viz dále.

 

 

Kolize při realizaci upgrade

Pokud dojde v průběhu upgrade k chybě, objeví se hláška a program SLP bude vrácen do stavu před začátkem upgrade. V tomto případě zavolejte na telefonní číslo 602 736 807 a situaci konzultujte s RNDr. Luďkem Strakou.

 

Jestliže k vrácení do stavu před upgrade nedojde a program SLP nefunguje, lze se do tohoto stavu vrátit ručně - viz část návodu "Nestandardní řešení upgrade programu SLP"  - "Ruční obnova programu SLP do stavu před upgrade".

 

Pokud se u vás v minulosti vyskytly problémy s upgrade a provozujete program SLP v počítačové síti, lze použít postup v části návodu "Nestandardní řešení upgrade programu SLP (síťová verze)".

 

Další možné problémy při upgrade

 

Neproběhne archivace dat

Jedním z prvních kroků při upgrade SLP je archivace současného stavu dat (obsahu adresáře DATA). Pokud archivace dat neproběhne, objeví se informace s o tom, že data nejsou zaarchivována spolu s dotazem, zda chcete ukončit upgrade SLP. Jednou z možných příčin toho, že archivace dat neproběhne, je problém se spuštěním komprimačního programu, který archivaci provádí (archivace dat SLP je zkomprimování obsahu adresáře DATA zvoleným komprimačním programem (volba komprimačního programu - viz "Počáteční nastavení SLP", záložka "Ostatní")). Nedoporučujeme nechat proběhnout upgrade SLP s tím, že nemáte zaarchivovaný současný stav dat. V případě, že nefunguje archivace dat při upgrade, máte dvě možnosti:

1. před spuštěním upgrade si můžete sami provést "ručně" archivaci dat tím, že si zazálohujete obsah adresáře data, případně celého adresáře programu SLP. Pokud máte data zaarchivována, můžete bez rizika odpovědět na dotaz, zda chcete po neúspěšné archivaci dat ukončit upgrade SLP, odpovědět "Ne" a pokračovat v upgrade

2. před spuštěním upgrade si v SLP, dialogu "Počáteční nastavení SLP", záložce "Ostatní" nastavte formát pro archivaci = "FPT". Pak archivace dat při upgrade proběhne bez problémů.

 

 Problémy s upgrade programu SLP - chyby při kopírování souborů do adresáře _puv...

Na několika pracovištích se při upgrade objevila chyba při kopírování souborů ze současného stavu SLP do dočasného adresáře "puv..." (zbytek jména adresáře obsahuje datum a čas upgrade). Tato chyba mohou způsobit nefunkčnost SLP, proto doporučujeme upgrade ukončit.

Příčinu chyby se nám bohužel nepodařilo objevit. Podařilo se nám ale zjistit, že problém lze obejít tím, že se datový adresář kopíruje v zapakovaném tvaru (nejprve se jeho obsah zapakuje a pak na požadovaném místě rozpakuje. Pokud se tedy u vás objeví při upgrade chyba při kopírování souborů do adresáře _puv..., spusťte místo standardního programu pro upgrade (upg_slpw.exe) program upg12.exe.

 

Pokud se i při upgrade pomocí programu upg12.exe objeví chyba při kopírování souborů do adresáře _puv..., lze použít poloautomatický upgrade - spustit upg1.exe a po jeho skončení upgrade vytvořený v adresáři _upg... ručně překopírovat do ostrého adresáře programu SLP.

Zvolte následující postup:

A - spusťte upg1.exe. Po jeho skončení vznikne v ostrém SLP podadresář _upgxxx (xxx je datum a čas spuštění upg1.exe).

Pokud upg1.exe skončí bez chyb, je tím vlastní upgrade hotový. Je ale v adresáři _upgxxx a je potřeba ho přestěhovat do ostrého SLP.

B - zkopírujte z _upgxxx do ostrého SLP (všechno kopírování s přepisem původních souborů):

1. obsah adr. DATA do adr. DATA

2. obsah adr. DOKUMENT do adr. DOKUMENT

3. obsah adr. HYPERTXT do adr. HYPERTXT

4. obsah adr. NAVODY do adr. NAVODY

5. obsah adr. REPORT do adr. REPORT

6. obsah adr. SEST do adr. SEST

C - zkopírzjte z rozbaleného upgrade SLP (slpxxxxxupg.zip) do ostrého SLP (s přepisem původních souborů):

7. obsah adr. HELP do adr. HELP (včetně všech podadresářů)

D - zkopírujte z _upgxxx do ostrého SLP (s případným přepisem původních souborů, i když tady by se nemělo nic přepisovat, v ostrém adr. je na začátku upgrade u obou souborů změněna extenze na exx):

8. slpwslc.exe a slpwuc.exe do hlavního adresáře ostrého SLP

 

Poznámka - kopírování exe souborů proveďte opravdu až jako poslední krok, aby nemohl nikdo v průběhu upgrade SLP spustit.

 

To je vše. Nakonec nové SLP po upgrade vyzkoušjte a pokud je vše OK, pak ručně smažte z hlavního adr. ostrého SLP soubory splwslc.exx a slpwuc.exx a  také adresár _upgxxx.

 

Činnosti po úspěšné realizaci upgrade

Po skončení upgrade zkontrolujte, zda vaše lokální data byla korektně převedena.

 

Informace k nové verzi systému najdete v dokumentu "Verze 4.01.01 - změny oproti verzi 3.94.01".

Tento dokument je uložen ve skupině "INFO k systému SLP" a je nabízen také z titulní INFO obrazovky (tlačítko "Novinky").

V adresáři "Navody" v SLP najdete texty, které lze vytisknout.

 

 

Nestandardní řešení upgrade programu SLP (síťová verze)

 

Pokud se u vás v minulosti vyskytly problémy s upgrade a provozujete program SLP v počítačové síti, lze provést upgrade i na lokální stanici v síti (a tím eliminovat problémy s velkým zatížením sítě v průběhu upgrade). Postup je popsán pro zkušené uživatele počítačů.

 

1. Kopie adresáře programu SLP ze serveru na lokální stanici

Zkopírujte celou složku programu SLP (včetně všech podsložek) ze síťového serveru na lokální stanici v síti (na které je provozován program SLP).

 

2. Upgrade programu SLP na lokální stanici

Proveďte upgrade programu SLP na lokální stanici podle postupu popsaného v části návodu "Postup při realizaci standardního upgrade" (za předpokladu, že jste si upgrade stáhli a extrahovali jej).

 

3. Přenesení programu SLP zpět na síťový server

Přejmenujte dosavadní složku programu SLP na síťovém serveru (dočasná záložní kopie stavu programu SLP před upgrade, po otestování nové verze programu SLP v síťovém prostředí tuto složku vymažte).

Přesuňte složku programu SLP (včetně všech podsložek) z lokální stanice na síťový server.

Program na síťovém serveru vyzkoušejte v síťovém provozu a následně vymažte dočasnou záložní kopii stavu programu SLP před upgrade.

 

Narazíte-li při upgrade programu SLP na problémy, můžete situaci konzultovat s RNDr. Luďkem Strakou (602 736 807).

 

 

"Ruční" obnova programu SLP do stavu před upgrade

 

Pokud dojde v průběhu upgrade k chybě, objeví se hláška a program SLP bude vrácen do stavu před začátkem upgrade. Jestliže se hláška o vrácení SLP do stavu před upgrade neobjeví a program SLP nefunguje, lze se do tohoto stavu vrátit "ručně".

 

1. Přejmenujte soubory SLPWSLC.EXX a SLPWUC.EXX z hlavní složky programu SLP složky programu SLP zpět na SLPWSLC.EXE a SLPWUC.EXE.

Tím je program SLP vrácen do stavu před začátkem upgrade. Program SLP vyzkoušejte a pokud funguje správně, můžete vymazat pozůstatky po neúspěšném upgrade- viz bod 2

2. Pokud najdete v hlavním adresáři programu SLP podadresáře _upgxxxxxxxxxxxx, případně _puvxxxxxxxxxxxx (kde xxxxxxxxxxxx představuje datum a čas zahájení upgrade, např. 2016062912443 pokud byl upgrade spuštěn 29.6.2016 ve 12:43) a datum a čas obsažené ve jménech podadresářů odpovídají datu a času, kdy jste neúspěšný upgrade spustili, pak tyto podadresáře vymažte včetně jejich obsahu.

 

Narazíte-li při upgrade programu SLP na problémy, můžete situaci konzultovat s RNDr. Luďkem Strakou (602 736 807).