Nabídka služeb pro uživatele systému SLP

 

Uživatelům systému SLP nabízíme pomoc při práci se systémem SLP, při tvorbě dokumentace, přípravě příruček, exportu dat i při dalších činnostech. Nabízíme semináře i školení na pracovištích se zaměřením zejména na tyto činnosti:

 

- vkládání dokumentů do systému SLP, technická editace, zařazení do řízené dokumentace

Pro uživatele, kteří se systémem SLP začínají, nebo mají část dokumentace mimo SLP nabízíme podporu při vkládání dokumentů pořízených libovolnou verzí editoru Word do systému SLP, včetně technické editace a její přípravy pro proces dokončení a zařazení do řízené dokumentace.

 

- sestavení hypertextu z řízené dokumentace

Sestavování či úprava hypertextových výstupů ze SLP - například hypertextové formy Laboratorní příručky, Příručky kvality, různých typů pracovních příruček apod. Nabízíme pomoc při sestavování hypertextu dle přání uživatele - nastavení hypertextu je v SLP uloženo trvale a uživatel si další aktualizace hypertextu již může provádět podle potřeby sám.

 

- tvorba a editace Lokálního číselníku laboratorních položek

Vytvoření vazeb mezi NČLP a laboratorním číselníkem včetně výstupu do Laboratorní příručky prostřednictvím formulářů a sestav položek podle přání uživatele. Dle možností lze využít export z příslušného LIS pracoviště.

 

- využití Agend

Práce s agendami v systému SLP na základě požadavků uživatele - například příprava a nastavení agend pro Audity, Analýzu rizik, apod.

 

- nastavení a rozběhnutí elektronicky řízené dokumentace (EŘD)

Problematika EŘD a EŘZ dle přání uživatele.

 

- technické práce spojené s naplněním či udržováním dokumentace

Technické práce v systému SLP dle přání a potřeb uživatele.

 

Praxe a zvyšující se nároky na dokumentaci všech pracovišť vystavují pověřené pracovníky - správce dokumentace, manažery kvality - stále většímu tlaku na vedení řízené dokumentace laboratoří všech odborností. Systém SLP je vyvíjen tak, aby co největší objem činností spojených s řízením dokumentace automatizoval a uživatelům řadu pracovních kroků usnadnil. Jeho vlastnosti lze plně využít, pokud je systém správně nastaven. Služby uváděné v nabídce jsou zpoplatněny dle ceníku SEKK - u specifických činností bude cena stanovena dohodou dle objemu a povahy zadání.

Kontakt v  případě zájmu o nabízené služby:

Jana Sedláková

Konzultant systému SLP
mobil: 734 531 769
e-mail:
slp@sekk.cz