Stáže pro uživatele systému SLP

 

Stáže k systému SLP, k NČLP, nebo k DASTA lze domluvit s lektory:

slp@sekk.cz

zamecnik@sekk.cz

 

Aktuální informace ke stážím a ceník najdete na webu SEKK:  http://www.sekk.cz/

 v části „SLP“.

 

Připomínáme, že si můžete objednat i semináře a konzultace přímo na vašem pracovišti!