Dotazy a připomínky k systému SLP - otázky a odpovědi  (od roku 2004)

 

 

Protože mnohé dotazy, které dostávají autoři systému od uživatelů, jsou obecně zajímavé, budeme je zařazovat  do tohoto dokumentu.  Na některé dotazy jsme rovnou reagovali vytvořením příslušné nové funkce nebo jinou vhodnou úpravou programu respektive dat. Nové dotazy a odpovědi jsou vždy na začátku tohoto dokumentu. 

 

Kliknete-li myší na dotaz v seznamu, přejdete rovnou k němu.

 

Dotazy a odpovědi:

 

Dokumenty

Odskočení z Wordu do jiného dokumentu, LČLP nebo NČLP

Odkazy - proč nám nefungují odkazy v prohlížeči dokumentů a ani ve Wordu?

Odstranění záhlaví nebo zápatí z dokumentu ve Wordu

Jak vložit "obrazovku" do dokumentu?

Tisk vybraných stránek s hlavičkami SLP

Prodlevy systému při práci s dokumenty

Důvěrnost dokumentu - jak zajistit, aby některé dokumenty nebyly přístupné všem?

Titulní list dokumentu - úpravy tvaru titulní stránky

Tisk dokumentu - nekorektní číslování stránek

Odkazy na dokumenty, které nejsou součástí SLP

Tisk dokumentu - skrytý text

Tisk dokumentu - hlavičky se tisknou jen na 1. straně dokumentu

Jak se vyplňuje rozdělovník k dokumentu?

Jak vložit do dokumentu excelovou tabulku?

Proč se nemají používat v dokumentech SLP oddíly?

Proč se nemá používat v dokumentech SLP záhlaví / zápatí?

Word přestal reagovat a byl ukončen. Jak se zbavit hlášky "Pro pokračování ukončete Word ..."?

Při spuštění Wordu se objeví hláška "Dokument v tomto okamžiku edituje jiný uživatel" a Word nelze spustit

Lze při práci s dokumenty v SLP používat jiný editor než Word?

Jak dokumentovat změny nebo revize v externích dokumentech?

Při práci s Wordem v SLP svítí v titulku okna hláška o režimu kompatibility. Co znamená?

Při práci s Wordem v SLP pracujte pouze v zobrazení "Rozvržení při tisku"

Při práci s Wordem v SLP najednou Word "zamrzne", případně je nedostupná lišta "Doplňky"

Jak vytvářet dokumenty, které budou vypadat stejně i při pohlížení a v hypertextu?

Jak a kde se v SLP nastavuje interval revizí dokumentů

 

Položky, škály, číselníky

Výpis jedné položky NČLP

Položky NČLP s hodnotou "F" = formalizovaný text

Jednotky, které nepatří do SI

Informace o stavu materiálu

Preanalytická fáze N a L

Škály pro Laboratorní příručku - modifikace tvaru tabulky škál

Zarovnávání textu v memo položkách při generování tabulek LP

Opravy a změny v lokálních částech číselníků systémů, komponent, druhů veličin a procedur

Smazání prázdné položky v číselníku

Informace k tvorbě věkových kategorií pro škály (referenční meze)

Nejčastější kolize při vazbě na NČLP

 

 

Laboratorní příručka

Vynechávání prázdných řádků v laboratorní příručce

 

 

Technické problémy s programem SLP, upgrade, přechod na síťovou verzi

Problém se spuštěním SLP

Problém se spuštěním SLP na počítači s operačním systémem Windows 7 / 64 bit

Přenesení programu SLP na jiný počítač

Přechod z jednouživatelské verze SLP na síťovou verzi

Problémy s upgrade programu SLP v síťovém prostředí

Problémy s upgrade programu SLP - neproběhne archivace dat

Problémy s upgrade programu SLP - chyby při kopírování souborů do adresáře _puv...

Jak lze pracovat na datech SLP doma?

Problémy s vyplňováním numerických položek

 

 

Ostatní

Zapomenutí hesla autora

Archivace dat v SLP

 

 

Dokumenty

 

Odskočení z Wordu do jiného dokumentu, LČLP nebo NČLP

 

Problém:

Při editaci dokumentu se potřebuji podívat např. do LČLP a musím ukončit Word a opět se vracet. Nebo se musím dívat z jiné stanice.

 

Odpověď:

V případě síťové verze SLP (tu mají ¾ uživatelů) lze spustit na jedné stanici vědomě systém SLP 2x. Oba spuštěné systémy jsou nezávislé. Lze pak v jednom například editovat a z druhého vybírat informace.

 

 

Odkazy

 

Problém:

Nefungují nám odkazy v prohlížeči dokumentů a ani ve Wordu.

 

Odpověď:

V principu ani nemohou. Odkazy jsou připravované pro hypertextovou formu dokumentace. V systému SLP lze s odkazy pracovat (editovat nebo prohlížet) pomocí tlačítka Odkazy.

 

 

Odstranění záhlaví nebo zápatí z dokumentu ve Wordu

 

Problém:

Jak odstraním záhlaví nebo zápatí z dokumentu vytvořeném ve Wordu?

 

Odpověď:

Lze tak učinit pouze vymazáním veškerého textu a typu záhlaví, tj. na 1. stránce, na sudé a na liché stránce (nástroj se liší dle verze Wordu).

Záhlaví a zápatí při tvorbě dokumentů v systému SLP zásadně nepoužívejte!

(Viz Word - menu "Vložit" - nabídka "záhlaví a zápatí".)

 

 

Jak vložím "obrazovku" do dokumentu

 

Problém:

Potřebuji vložit do dokumentu obsah dialogu (obrazovku).

 

Odpověď:

K tomu složí obecné nástroje pro práci s "klipem" (schránkou). Stisknutím Shift pravý + Alt + PrintScr bude "obrazovka" vložena do klipu, do dokumentu ji vložíte jako obrázek pomocí Ctrl + V. Je třeba dát ale pozor na styly, které se vyskytují ve zdrojovém dokumentu. Při přenášení textu z internetových stránek se velmi často spolu s textem přenesou do dokumentu i desítky definic stylů, následkem čehož může dojít k výraznému zpomalení práce s dokumentem, případně i ke kolapsu dokumentu. Pokud přenášíte pouze text a chcete se zbavit přenášených stylů, lze nejprve obsah klipu vložit do aplikace "Poznámkový blok", v poznámkovém bloku následně vybrat celý text, vložit ho do klipu a ten vložit do dokumentu.

 

 

Tisk vybraných stránek s hlavičkami SLP

 

Problém:

Jak vytisknu jen některou stránku dokumentu (například SOP), ale s hlavičkou systému SLP. Nebo tisk bez titulní a poslední stránky?

 

Odpověď:

Při práci s dokumentem prostřednictvím editoru Word, jsou v systému SLP k dispozici speciální funkce pro tisky. Použijte levé tiskové tlačítko (symbol textu s "lupou"), které umožní realizovat náhled na tiskovou sestavu. Pak zvolte v menu "soubor" nabídku "tisk" a zadejte vybrané stránky (běžná funkce editoru Word). Zadává se výčet, interval, kombinace.

 

 

Prodlevy systému při práci s dokumenty

 

Zkušenosti z praxe:

Práce s dokumenty je náročná nejen na rychlost počítače, ale také na kapacitu operační paměti. Při prvním volání editoru Wordu je prodleva podstatně delší než při následujících voláních, je přímo úměrná výkonu počítače a velikosti operační paměti. Negativně může být ovlivněna také nevhodným nastavením funkcí antivirové ochrany, která může s každým voláním editoru Word zbytečně prověřovat makra Wordu a s každým dokumentem může zbytečně prověřovat jeho obsah (doporučujeme tyto kontroly vypnout, způsobují někdy velmi podstatné prodloužení náběhu).

Při práci s dokumenty mimo editor Word jsou před některými operacemi vytvářené vnitřní tabulky potřebné pro systém SLP, čímž dojde k prodlevě až několika sekund. Tyto tabulky systém vytváří například před prvním výmazem dokumentu, před zahájením práce s odkazy atd. Jedná se o jednorázové akce, které nejsou časově problematické na běžných současných počítačích.

 

 

Důvěrnost dokumentu

 

Problém:

Jak zajistit, aby některé dokumenty nebyly v systému SLP přístupné laborantkám.

 

Odpověď:

V definici dokumentů lze vyplnit položku "důvěrnost" hodnotou DUVA nebo DUVC (viz číselník). Tyto dokumenty pak nelze prohlížet v programu SLP-UC, který je určen pro uživatele čtenáře. Dále lze v číselníku autorů nadefinovat až 5 skupin uživatelů, kteří mají přístup k důvěrným dokumentům s odpovídajícím nastavením důvěrnosti (DUV1 - DUV5). Každému autorovi lze nastavit zda text dokumentů příslušné důvěrnosti smí číst, editovat je, nebo k textu dokumentů nemá přístup.

Pokud u dokumentu nastavíte důvěrnost např. na "DUV2", pak text dokumentu smí číst pouze autoři, kteří mají v číselníku autorů nastavena přístupová práva pro dokumenty s důvěrností "DUV2" na hodnotu "číst" nebo "psát" (takový autor smí text dokumentu s důvěrností "DUV2" i editovat). Ten, kdo má nastaven přístup "nic", nesmí text dokumentu ani číst.

 Pro každý typ důvěrnosti (DUV1 - DUV5) je možné nastavit jednu ze tří úrovní přístupových práv:

nic - uživateli není dovoleno dokumenty s příslušné důvěrnosti ani prohlížet

číst - uživatel smí dokumenty s příslušné důvěrnosti číst. Nesmí je ale editovat

psát - uživatel smí dokumenty s příslušné důvěrnosti číst i editovat

 

 

Titulní list dokumentu

 

Problém:

Zaznamenali jsme několik požadavků na úpravu titulního listu dokumentů, část požadavků byla realizována, část je dále komentována.

 

Můžeme prohlásit, že současná titulní stránka vyhovuje připravovanému akreditačnímu procesu dle ISO 15189 a posuzování NASKL, který se týká všech klinických laboratoří. V případě přípravy klinické laboratoře k akreditaci také podle jiné normy, by neměly být nároky na titulní stranu výrazně odlišné. Pokud jsou, je potřebné požádat připomínkujícího o podrobnější specifikaci a sdělení "na základě čeho jsou takové úpravy vyžadovány" (často to bývá pouhá zvyklost auditora).

V systému SLP běžně neřešíme problematiku přípravy k akreditaci podle jiných technických norem, ale nástroje systému SLP lze pro mnohé činnosti plně používat (a snažíme se, aby tomu tak bylo i nadále).

 

Dvojité rámečky nepřikazuje žádná norma, která by byla pro laboratoře závazná. Taktéž další zmiňované požadavky.

 

V systému SLP je nyní k dispozici jedna forma titulní stránky, která je automaticky modifikována podle požadavků (podle vyplnění příslušných údajů) a podle typu dokumentu. V případě zájmu by bylo možné vytvořit nástroj pro obecné generování titulních listů, ale je otázkou, zda by takový nástroj našel více zájemců a zda by byl nakonec používán.

 

Prosíme ty z uživatelů, kteří by měli zájem o úpravy titulních stránek dokumentů, aby se nám ozvali dopisem (mailem).

 

 

Tisk dokumentu - nekorektní číslování stránek

 

Problém:

Při tisku dokumentu nefunguje korektně číslování stránek v hlavičce stránek (rámeček na pravé straně záhlaví stránek) - místo správného číslování 1 z 5, 2 z 5, ... se objevuje 1 z 1, 2 z 2, ...

 

Odpověď:

Problém se objevil na počítačích, kde je používán Word 2000. Pokud není nainstalován alespoň Service Pack 1 pro Word 2000, chová se číslování stánek nekorektně. Řešením je nainstalovat opravný balíček (Service Pack) pro Word 2000. Lze jej stáhnout ze stránek firmy Microsoft (www.microsoft.com).

 

 

Odkazy na dokumenty, které nejsou součástí SLP

 

Problém:

Jak vložím do dokumentu odkazy na dokumenty, které nejsou součástí SLP (např. internetovou stránku, externí PDF soubor, ...)

 

Odpověď:

Nejprve napište text odkazu. Následně jej celý vyberte aktivujte v menu Wordu volbu "Vložit" -> "Hypertextový odkaz" (lze i kombinací kláves Ctrl+K). Objeví se dialog pro práci s hypertextovým odkazem. Zadejte jméno souboru, na který se odkazujete, případně internetový odkaz na požadovanou stránku (např. http://www.sekk.cz/slp/slp.htm, pokus.pdf, ...). Tlačítkem "OK" vytvoříte požadovaný odkaz.

 

Poznámka:

Protože takto odkazované dokumenty nejsou součástí dokumentů SLP, musíte se po vytvoření hypertextu postarat o jejich dostupnost. Např. v případě PDF dokumentu pokus.pdf jej musíte po vytvoření hypertextu zkopírovat do hlavního adresáře hypertextu.

 

Poznámka:

V odkazech lze samozřejmě používat absolutní (d:\pokus.pdf) i relativní cesty (adresar/pokus.pdf) k externím dokumentům. Používání absolutních cest ale omezuje přenositelnost vytvořeného hypertextu.

 

 

Tisk dokumentu - skrytý text

 

Problém:

V tisku dokumentu se objevuje i skrytý text dokumentu.

 

Odpověď:

Pokud chcete tisk skrytého textu potlačit, stačí ve Wordu  menu "Nástroje" -> "Možnosti", záložce "Tisk" v sekci "Tisknout s dokumentem" odznačit volbu "Skrytý text".

 

Tisk dokumentu - hlavičky se tisknou jen na 1. straně dokumentu

 

Problém:

Při tisku dokumentu jsou hlavičky pouze na 1. straně dokumentu, ostatní vytisknuté strany jsou bez hlaviček.

 

Odpověď:

Tento problém se vyskytl na jednom pracovišti. Nakonec jej vyřešilo smazání všech souborů v adresáři TMP programu SLP. Pokud se u vás tento problém objeví a smazaní obsahu adresáře TMP nepomůže, konzultujte problém na adrese straka@sekk.cz

 

 

Jak se vyplňuje rozdělovník k dokumentu

 

 

Problém:

V definici dokumentu (záložka "Definice") je špatný počet vydání (neodpovídá vyplnění rozdělovníku) a údaj nelze opravit.

 

Odpověď:

Počet vydání dokumentu je odvozen z vyplnění počtu exemplářů ("Počet") v jednotlivých řádcích rozdělovníku. Pokud není rozdělovník vyplněn "správně", nelze korektně spočítat ani počet vydání dokumentu. Na druhou stranu nesprávný počet vydání dokumentu indikuje problém při vyplňování rozdělovníku.

 

Správně vyplnit rozdělovník znamená, že pro každý řádek rozdělovníku musí být vyplněno Jméno. Pokud chcete vyplnit funkci, posuňte kurzor pomocí tabelátoru pod začátek nadpisu Funkce. Pokud chcete vyplnit i počet, posuňte kurzor pomocí tabelátoru pod začátek nadpisu Počet (analogicky datum, podpis nemá smysl vyplňovat). Pokud chcete zadávat další řádek rozdělovníku, použijte pro přechod na začátek nového řádku (titulek Jméno) klávesu Enter (Funkce, případně počet a datum nemusí být zadány). Po ukončení práce s rozdělovníkem přejdete na další pole v záložce kombinací kláves Ctrl+tabelátor.

 

Pokud potřebujete obsah pole pro rozdělovník při vyplňování zobrazit větší, stiskněte šipku před začátkem pole "Rozdělovník". Bude zobrazen zvláštní dialog pro vyplnění rozdělovníku. Pravidla pro zadávání rozdělovníku v tomto dialogu jsou stejná, jako pro pole "Rozdělovník" v záložce "Definice". Práci s dialogem ukončíte tlačítkem Návrat. Změny provedené v dialogu se přenesou do obsahu pole "Rozdělovník".

 

Obsah pole Rozdělovník se tiskne ve formě tabulky na titulní stranu dokumentu. Pokud není rozdělovník vyplněn správně, může dojít k problémům při tisku dokumentu - rozdělovník na titulní straně dokumentu nemusí být vyplněn správně.

 

Po opuštění pole "Rozdělovník" je sečten sloupec "Počet" pro všechny řádky pole Přílohy. Součet je zobrazen v poli "Počet vydání". Pokud není rozdělovník vyplněn správně, může být počet vydání vyplněn nesprávně.

 

 

Jak vložit do dokumentu excelovou tabulku?

 

Problém:

Jak se vloží do dokumentu SLP tabulka vytvořená v Excelu?

 

Odpověď:

1. V menu vyberte volbu "Vložit" a z následné nabídky vyberte volbu "Objekt".

2. Vyberte záložku "Vytvořit ze souboru" a vyberte excelový soubor s tabulkou, kterou chcete do dokumentu vložit. Příznak "Propojit soubor" nenastavujte. Po stisknutí tlačítka "OK" bude vybraná excelová tabulka vložena do dokumentu SLP.

3. Po kliknutí na vloženou tabulku lze změnit její velikost tak, aby se vešla na stránku dokumentu SLP. Pomocí dvojitého kliknutí (double click) vstoupíte do režimu práce s excelovou tabulkou. Můžete měnit obsah buněk tabulky včetně vzorců.

Poznámka:

1. Nutným předpokladem k tomu, aby šlo s tabulkou v dokumentu SLP pracovat je to, abyste měli naisntalován Microsoft Excel.

2. Vzhledem k možným problémům s kompatibilitou jednotlivých verzí produktů Microsoft Office by měly být Word i Excel ze stejné verze Microsoft Office.

3. Postup je popsán pro Word 2000. Ve Wordu 2003 je analogický. Ve Wordu 2007 jsou drobné odlišnosti vzhledem k uspořádání menu ve Wordu 2007.

 

 

Proč se nemají používat v dokumentech SLP oddíly?

 

Problém:

Při použití oddílů v dokumentu SLP dochází k chybě při tisku nebo náhledu dokumentu.

 

Odpověď:

Při tisku nebo náhledu dokumentu se používá tisková šablona, která má v sobě uloženo pevné rozvržení stránky. Pokud se v dokumentu SLP vyskytne konec oddílu, dojde při zpracování dokumentu pomocí tiskové šablony k chybě "Run-time error 4608 - Hodnota mimo rozsah". Takový dokument pak nelze vytisknout ani zobrazit v náhledu.

 

Proč se nemá používat v dokumentech SLP záhlaví / zápatí?

 

Problém:

Při použití záhlaví nebvo zápatí v dokumentech SLP dochází k chybám při ukládání dokumentu, případně při tisku nebo náhledu dokumentu.

 

Odpověď:

Při práci s dokumentem SLP ve Wordu se používá šablona, která obsahuje nástrojovou lištu SLP a má též nadefinovány vlastní okraje, záhlaví a zápatí. SLP si načte dokument do této šablony (slphtm.dot) a po celou dobu práce se pracuje s dokumentem, který je vložen v šabloně. Při náhledu nebo tisku dokumentu se při kontrukci titulní stránky a záhlaví dalších stránek dokumentu využívá záhlaví a zápatí nadefinované v šabloně. Pokud při práci s dokumentem použijete vlastní záhlaví nebo zápatí, s největší pravděpodobností dojde ke kolizi, která skončí chybovou hláškou nebo se projeví narušením tiskového tvaru dokumentu.

 

Word přestal reagovat a byl ukončen. Jak se zbavit hlášky "Pro pokračování ukončete Word ..."?

 

Problém:

Při práci s dokumentem Word přestal reagovat a musel jsem ho "násilně" ukončit. Chci se vrátit do SLP, ale nejde to. V obrazovce pro dokumenty svítí červená hláška "Pro pokračování ukončete Word ..." a program na nic nereaguje. Jak mám tuto situaci vyřešit?

 

Odpověď:

Při spuštění Wordu v SLP se zároveň spustí "nekonečná smyčka", která čeká na korektní ukončení Wordu. Při korektním ukončení Wordu je vytvořen soubor, jehož jméno odpovídá klíči dokumentu. Soubor má koncovku "end". Obsahuje informace o způsobu ukončení Wordu. "Nekonečná smyčka" v SLP na tento soubor čeká. Když SLP zjistí, že byl soubor vytvořen, přečte si, jak byl Wodu ukončen a zda se mají uložit změny v dokumentu (a změny případně uloží). Při "násilném" ukončení Wordu není očekávaný soubor s koncovkou "end" vytvořen a SLP stále čeká na jeho vytvoření a na nic nereaguje.

Z tohoto stavu se lze (od verze 3.04.01 z prosince 2012) dostat kombinací kláves "Alt+End". Stisknutím této kombinace sdělujete programu SLP, že jste museli Word "násilně" ukončit (očekávaný soubor s koncovkou "end" nebude vytvořen). Po stisku kombinace kláves Alt+End je "nekonečný cyklus" ukončen, červená hláška zmizí a program SLP začne opět standardně reagovat.

 

Poznámka:

Pokud by k problému při práci s jedním konkrétním dokumentem došlo opakovaně, bude nejspíš problém s kódem dokumentu. V tomto případě kontaktujte dr. Straku (mail straka@sekk.cz).

 

Při spuštění Wordu se objeví hláška "Dokument v tomto okamžiku edituje jiný uživatel" a Word nelze spustit

 

Problém:

Při spuštění Wordu se mi objeví hláška "Dokument v tomto okamžiku edituje jiný uživatel" a Word nelze spustit. Jak mám postupovat?

 

Odpověď:

Hláška se může objevit v okamžiku, kdy opravdu má Word s tímto dokumentem otevřen jiný uživatel. Potom musíte počkat, až editaci dokončí a dokument "uvolní".

Hláška se může objevit i v případě, že došlo při práci s tímto dokumentem k problému a Word byl nestandardně ukončen (např. natvdo vypnut). Potom zůstane v adresáři "tmp" programu SLP "smetí" - pozůstatky dokumentu, které se při korektním ukončení Wordu samy automaticky vymažou. Při dalším spuštění Wordu pro tento dokument systém zjistí, že v adresáři "tmp" existují soubory, které patří k tomuto dokumentu a zobrazí hlášku "Dokument v tomto okamžiku edituje jiný uživatel". Je třeba tyto soubory vymazat a tím dokument "odblokovat". Jedná se o soubory v adresáři "tmp" programu SLP, jejichž jméno odpovídá klíči dokumentu (např. pro dokument s klíčem *ABCD se soubory budou jmenovat HVEZDAABCD - hvězdička se v jménu souboru nesmí vyskytovat a proto je nahrazena řetězcem "HVEZDA"), koncovky mají "DOT", "HTM" a "TIS". Pokud vám dokument s koncovkou "DOT" nepůjde vymazat, pak jej opravdu edituje jiný uživatel.

 

Lze při práci s dokumenty v SLP používat jiný editor než Word?

 

Problém:

Proč SLP při práci s dokumenty nepodporuje editor Writer z kancelářského balíku OpenOffice?

 

Odpověď:

V současné době lze pro editování dokumentů v SLP používat pouze editor Word - verze 2000 a vyšší. Podpora jiných editorů by byla pro mnoho uživatelů SLP jistě velmi vítaná, protože licence na ně  jsou často zdarma i pro komerční použití.

Problém je zde ale rázu technického: v SLP se používá Word prostřednictvím svého (velmi dobře zdokumentovaného) objektového modelu. Vytvoří se objekt typu "Word" a ten se pomoci OLE rozhraní Windows aktivuje. Díky objektovému modelu Wordu je možná komunikace mezi SLP a Wordem (SLP ví o Wordu). S dokumentem se nepracuje přímo, ale přes šablonu (soubor maker), která si sama pomocí makra AutoOpen otevře a načte editovaný dokument a do Wordu doplní lištu s nástroji pro práci s dokumentem SLP (od Wordu 2007 se lišta musí aktivovat přes Doplňky). Dále lze při práci s dokumentem využívat standardní nástroje Wordu i nástroje přidané ve speciální tlačítkové liště pro SLP. Při ukončení práce s dokumentem se volá makro AutoClose, které se ve spolupráci se SLP postará o uložení dokumentu.

Pro práci s jiným editorem v SLP by bylo potřeba vytvořit obdobnou šablonu (+šablony pro tisk dokumentu) v makrojazyce tohoto editoru. Šablony pro Word jsou docela složité. Jejich vývoj trval několik měsíců a museli jsme řešit velké množství problémů vyplývajících z logiky makrojazyka Wordu. Vývoj šablon pro jiný editor by byla práce též na několik měsíců a v současné chvíli nejsme schopni zaručit, že by vzniklo "použitelné" rozhraní. Z výše popsaných důvodů nelze jednoduše v SLP používat místo Wordu jiný editor.

 

Doplnění odpovědi o praktické zkušenosti s editorem Writer

Zkoušeli jsme editovat HTML dokumenty vytvořené v SLP pomocí editoru Writer z Open Office. Při zkoušení jsme zjistili, že v HTML formátu editor Writer nerespektuje skrytý text (v dokumentech SLP je práce se skrytým textem podstatná - pomocí skrytého textu jsou vyznačeny např. body osnov dokumentů). Dále se změnilo formátování textu.

HTML formát je pro práci s dokumenty SLP klíčový. Díky němu lze vytvářet hypertext, pracovat s jednotlivými body osnov dokumentů a provádět další operace, které SLP při práci s dokumenty nabízí. Protože editor Writer nepodporuje všechny vlastnosti HTML formátu, nelze jej v SLP použít.

 

Jak dokumentovat změny nebo revize v externích dokumentech

 

Problém:

Při změně v externím dokumentu se automaticky nevyvolá dialog pro popis změny (revize). Proč se nedá popsat změna v externím dokumentu a co s tím?

 

Odpověď:

Program SLP nejprve s externími dokumenty vůbec nepracoval. Mechanismus pro dokumentování změn v dokumentech je automatický a reaguje na změnu v textu dokumentu ve Wordu nebo změnu v definici dokumentu. Změnu v textu externího dokumentu program nezjistí a proto se po změně v externím dokumentu automaticky neobjeví dialog pro popis změny. Dialog lze ale vyvolat změnou v definici dokumentu - pokud si např. po změně v textu externího dokumentu zapíšete v definici dokumentu do poznámky datum a a text "změna v dokumentu" a následně dokument uložíte, objeví se dialog pro popis změny, ve kterém můžete popsat změnu (revizi) v textu externího dokumentu.

 

Práce s Wordem v SLP - hláška o režimu kompatibility

 

Problém:

Při práci s Wordem v SLP svítí v titulku okna hláška o režimu kompatibility. Co znamená a co dělat, když vám Word nabídne, že problém s kompatibilitou vyřeší?

 

Odpověď:

Při práci s dokumenty v SLP se používá šablona (soubor maker). Při zavolání Wordu v SLP se nejprve otevře šablona (nejčastěji slphtm.dot). Ta následně otevírá dokument, který chcete editovat. Šablona je vytvořena ve Wordu 2000. Od Wordu 2007 výše je formát dokumentů Wordu i šablon jiný - místo koncovky "doc" se používá "docx", stejně tak šablony mají koncovku "dotx". Pokud používáte Word 2007 a vyšší, šablona pro práci s dokumenty SLP se otevře (Word s ní umí pracovat), ale protože se jedná o starý tvar šablony (koncovka "dot", ne "dotx"), zobrazí Word v titulní liště hlášku o režimu kompatibility. Všechna tlačítka z nástrojové lišty pro SLP (je schovaná pod záložkou "Doplňky") fungují správně.

Pokud vám Word během práce s dokumentem nabídne, že vyřeší problém s kompatibilitou dokumentu, určitě nabídku odmítněte. Pokud jí přijmete, převede Word šablonu maker pro SLP na nový formát a změní koncovku z "dot" na "dotx". Díky tomu pak nelze dokument uložit ani ukončit práci s ním.

 

Při práci s Wordem v SLP pracujte pouze v zobrazení "Rozvržení při tisku"

 

Problém:

Při uložení dokumentu v SLP se objevila chybová hláška makrojazyka Wordu (Visual Basic for Aplications, VBA) "5984 - příkaz je k dispozici jen v režimu pro tisk" a dokument nebylo možno uložit. Kde je problém?

 

Odpověď:

Při práci s dokumenty v SLP se používá šablona (soubor maker). Některé z funkcí, které jsou v makrech použité, funfují pouze v zobrazení "Rozvržení při tisku", v jiných rozvrženích nejsou dostupné a mohou způsobit výše popsanou chybu. Proto při práci s dokumenty SLP nepřepínejte zobrazení. Používejte pouze standardně nastavené "Rozvržení při tisku".

 

Při práci s Wordem v SLP najednou Word "zamrzne", případně je nedostupná lišta "Doplňky"

 

Problém:

Při práci s Wordem najednou Word "zamrzne", případně je nedostupná lišta "Doplňky". Dá se s tím něco dělat?

 

Odpověď:

V této situaci často pomůže Word stáhnout do lišty (kliknutím na ikonu pro minimalizaci aplikace nebo na ikonu spuštěného Wordu v liště spuštěných aplikací) a následně jej zase obnovit. Jedná se o empirický postup, ale je dobré to vyzkoušet - určitě lepší, než přijít o rozepsaný dokument.

 

Jak vytvářet dokumenty, které budou vypadat stejně i při pohlížení a v hypertextu?

 

Problém:

U některých dokumentů se stává, že vypadají dobře jen ve Wordu. Pokud je zobrazíte v režimu prohlížení nebo v hypertextu, vypadají jinak - obrázky jsou na jiných pozicích, rozpadla se vložená schémata atd. Jak tomu lze zabránit?

 

Odpověď:

V dokumentu vytvářeném ve Wordu je pevně definovaná stránka (řádky, sloupce, nastavení). V hypertextu se pracuje s proměnlivou šířkou okna, v němž se obsah dokumentu zobrazuje a k práci se užívají různé jiné nástroje (prohlížeče).

Je důležité respektovat základní typografická pravidla při užívání Entru (vkládat je jen na konec odstavce), nepoužívat pro formátování dokumentu tabelátory, omezit práci se zarovnáváním, připravit text tak, aby mohl být zobrazován v různě širokých náhledech.

Vkládané obrázky je třeba vhodně do textu zakotvit (pokud nejsou na samostatném řádku, lze k tomu použít tabulku se skrytým orámováním) a je nutné obrázky patřičně upravit stran jejich velikosti (např. pro obrázek např. 3x4 cm postačí rozlišení menší, obrázek bude v rámci desítek kB, rozhodně ne v MB!).

Náročnější vzorce a schémata se osvědčuje připravit mimo systém SLP vhodnými speciálními nástroji a do dokumentu pak vložit jako obrázek - zabrání se pak posouvání šipek, čar i dalším problémům v různých prohlížečích.

Pro vkládání více obrázků vedle sebe či pod sebou je vhodné využívat tzv. skryté tabulky.

Pozor na nevhodné zakotvování obrázků do textů - v hypertextu může být nevhodně zobrazováno!

Čím jednodušší text bude, tím menší potencionální problémy hrozí.

Je vhodné absolvovat základní kurz práce s Wordem a seznámit se s dokumenty k práci s Wordem, které najdete v systému SLP ve skupině „Info k systému SLP“ - začínají řetězcem „Word“.

 

Jak a kde se v SLP nastavuje interval revizí dokumentů

 

Problém:

Proč se mi dokumenty vracejí po měsíci znovu k revizi?

 

Odpověď:

V SLP lze nastavit interval revizí dokumentů na třech úrovních - v počátečním nastavení, v číselníku typů dokumentů a přímo u dokumentu. Interval revizí se zadává v měsících, tj. pro dokument revidovaný ročně se zadá hodnota 12 (ne 1). Slovní vyjádření intervalu revizí je určeno pouze pro tisk dokumentu (zobrazí se na titulní stránce dokumentu).

Pokud je zadán nenulový interval revizí přímo u dokumentu, použije se vždy tento interval revizí.

Pokud je pro typ 1/2 dokumentu zadán nenulový interval revizí v číselníku typů dokumentů a není zadán u dokumentu, použije se interval revizí zadaný v číselníku typů dokumentů.

Pokud není pro typ 1/2 dokumentu zadán interval revizí v číselníku typů dokumentů a není zadán u dokumentu, použije se interval zadaný v počátečním nastavení.

 

 

Položky, škály, číselníky

 

Výpis jedné položky

 

Problém:

Jak snadno vytisknout popis jedné laboratorní položky - stačí pracovní tvar. její popis je v systému SLP realizován na více záložkách (obrazovkách) a tak není snadné realizovat prostou kopii obsahu obrazovky (Shift+Alt+PrtSc).

 

Odpověď:

Pro výpis položky z NČLP je k dispozici tlačítko "Výpis".

Pro výpis položky z LČLP je předpokládáno použití obecného nástroje pro generování "LP-variabilní tvar k editaci a tisku" v nabídce menu "Dokumenty a texty". Pokud máte již definovanou vlastní struktura, lze ji použít, jinak je vždy k dispozici vzorová "národní". Vyberte si položku LČLP, kterou chcete vytisknout, a vložte v do dialogu v záložce "Lokální číselník" do dialogové položky "Příznak pro LP" libovolný znak, který jinde v této dialogové položce nepoužíváte. Pak lze požadovat tisk pouze položek, které jsou označeny pouze tímto znakem. Jedná se o standardní použití této funkce, určené jinak především pro tvorbu sestav například pro Laboratorní příručku. Bude-li zájem, doplníme do další verze tlačítko pro výpis jedné položky z LČLP (jako je tomu u NČLP). Je pouze potřebné specifikovat množinu dat určených k tisku (k výpisu).

 

 

Položky NČLP s hodnotou "F" = formalizovaný text

 

Dotaz:

Jak jsou v Datovém standardu sdělovány hodnoty položek typu "F" a jednotkou arbj., když zde nejsou povoleny numerické hodnoty a přitom jsou výsledky typu 0, 1, 2, 3,...?

 

Odpověď:

Položky typu "F" nepřipouštějí numerickou hodnotu, ale formalizovaný text definovaný maticemi (množinami) MTV. V matici MTV = KVAL jsou nadefinovány klíče 0 až 5 pro arbitrární množství 0 až 5. Takže např. pro položku "Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)" může být výsledek = 2, což znamená, že se jedná o klíč prvku MTV = KVAL , který je interpretován jako arbit. množství 2. Sděluje se tedy klíč, ne přímá hodnota, jako je tomu u numerických výsledků. Podobně pro položky, kde je očekáván výsledek s druhem veličiny "přítomnost", jako např. pro "Hemoglobin (průkaz) (U; přítomnost [-] *)", je sdělován klíč z MTV = KVAL např. NEPRITOM = nepřítomen. Položky typu "N" naopak připouštějí pouze numerický výsledek. Většina měřených položek v NČLP je typu "NF", tedy připouštějí numerický výsledek nebo formalizovaný text, který je využíván především pro sdělování kolizních stavů ("nedodáno", "ikterické" atd.).

 

 

Jednotky - minuta nebo sekunda

 

Problém:

"Hamburger" je v NČLP vztažen k času 1 sekunda, potřebujeme minuty.

 

Odpověď:

Základní jednotkou dle SI soustavy je sekunda. To je v případě položek s gescí "B" nebo "I" (biochemie nebo imunologie) dodržováno. Pokud na minutách trváte, můžete v LČLP realizovat přepočet. V Datovém standardu se pracuje pouze s jednotkami danými NČLP.

 

 

Informace o stavu materiálu

 

Problém:

Do jakých položek NČLP se mají vkládat informace o stavu materiálu, zejména krve?

 

Odpověď:

Obecně pro informaci o stavu materiálu slouží položky "Stav materiálu", je jich celá řada, jsou vytvářené ve vazbě na příslušné systémy.

Pro krev jsou s ohledem na současné analyzátory připraveny položky NČLP (např. 12434, 12423, 12437...) a zároveň je k dispozici text popisující problematiku. Text najdete ve skupině "Datový standard" pod názvem "Sdělování výsledků kvality materiálu" (má klíč DSBDZ).

 

 

Preanalytická fáze N a L

 

Problém:

Pokud byla položka LČLP založena již dříve a nyní je teprve doplňována část týkající se preanalytické fáze, nelze snadno přebírat informace z NČLP.

 

Odpověď:

Jako první krok pro řešení tohoto požadavku jsme zařadili do záložky "Definice v NČLP" (při práci s LČLP) nové tlačítko "Preanal.", které umožní zobrazit sumárně vše, co je v NČLP k položce vyplněno. Bude-li zájem, doplníme do další verze tlačítko pro přenos údajů z NČLP do LČLP (vždy pouze pro jednu vybranou položku).

 

 

Škály pro Laboratorní příručku

 

Problém:

Objevilo se několik požadavků na úpravu čáry, která je vkládána do tabulky referenčních mezí i škál a byly dotazy na modifikaci této tabulky.

 

Odpověď:

V tomto upgrade byla upravena tabulka referenčních mezí a škál, vkládaná čára je kratší a méně výrazná. Problémem je, že Word nedovoluje její běžnou editaci.

Uvědomujeme si, že konstruovat tabulky referenčních mezí a škál pro Laboratorní příručku z jednotlivých prvků by bylo velmi pracné a náročné. Proto připravujeme tabulku škál jako "makro" - realizuje se jedním příkazem. Není problém pro vás připravit jiné typy tabulek škál, stačí pouze zaslat příslušný požadavek s nákresem. Dosud však tak nikdo neučinil.

 

 

Zarovnávání textu v memo položkách při generování tabulek LP

 

Problém:

Navrhli jsme vlastní strukturu tabulky pro popis položky do Laboratorní příručky. Obsah položek "Analytické zvýšení/snížení" se netiskne do celého řádku jako například u položky transport, ale do sloupce pod sebe. Proč?

 

Odpověď:

Položky, do kterých je vkládán text, je nutné vyplňovat bez vyznačování konce řádků. Text je nutné psát stále bez ohledu na pravé vymezení dialogového pole. Jinými slovy - nepoužívat Enter na konci řádku (není-li k tomu zásadní důvod - např. na konci odstavce).  To platí pro tzv. "memo" položky v dialozích (textové položky) i pro dokumenty.

 

 

Opravy a změny v lokálních částech číselníků systémů, komponent, druhů veličin a procedur

 

Problém:

Když jsme si do LČLP zařadili položku z NČLP s klíčem 02180 (IgG nefelometricky v séru), je v LČLP v "Názvu pro LP 1 i 2" překlep "intrathekální synéza", ale v NČLP překlep není...

 

Odpověď:

Tady se totiž vychází z konstrukce, která pracuje s lokálními údaji z číselníků systémů, komponent, procedur a druhů veličin, aby si mohl uživatel realizovat své případné úpravy.

 

Překlep již byl před časem v lokální části číselníku opraven, ale oprava se projeví jen u nových uživatelů systému SLP, protože lokální části číselníků se s upgrade nemění, ty si udržuje pouze uživatel. Jinými slovy - když toto v NČLP opravíme, nepromítne se již oprava u uživatelů, protože lokální části číselníků jsou v moci pouze lokálního uživatele.

 

Opravu může lokální uživatel realizovat přímo v názvu LP1 a LP2 v LČLP a měl by ji též ihned udělat i v lokální části příslušného číselníku - v tomto případě se jedná o číselník komponent. Samozřejmě by stačilo opravit překlep jen v lokální části číselníku komponent a pak v dialogu "Počáteční nastavení systém" (viz menu "systém") stisknout tlačítko "Akt. kódů" a názvy LP1 se automaticky přegenerují (konstrukce "Názvu LP 1" vychází z lokálních částí příslušných číselníků).

 

 

Smazání prázdné položky v číselníku

 

Problém:

V lokálním číselníku jsme si omylem smazali prázdnou položku a nemůžeme ji vrátit zpět. Jak?

 

Odpověď:

Prázdné položky jsou zařazeny do těch lokálních číselníků, kde je v příslušném dialogu povoleno údaj buď nevyplňovat anebo vyplnit pouze údajem z číselníku (skupina, žádanka, dostupnost atd.). Jedná se o číselníkovou položku, která má nevyplněný klíč (mezery) a tudíž ji lze takto přímo vkládat pouze prostřednictvím databázových nástrojů. Pro tyto kolizní situace je v SLP k dispozici tlačítko, které umožní vložení takové prázdné položky. Je použitelné pouze pro správce SLC.

 

 

Informace k tvorbě věkových kategorií pro škály (referenční meze)

 

Problém:

Jak se má korektně pracovat s věkovými kategoriemi pro referenční meze s ohledem na interpretaci a vhodné zobrazení v dokumentaci?

 

 

Odpověď:

Informace k této problematice najdete v dokumentu Škály - věkové kategorie.

 

 

Nejčastější kolize při vazbě na NČLP

 

Připomínáme, že v NČLP jsou poměry (frakce) vyjadřované s rozměrem „1“, ne v „%“.

Jen výjimečně a na žádost jsou připravované paralelní druhotné položky v procentech.

Pracuje-li laboratoř s %, je nutné zajistit při sdělování prostřednictvím DASTA a NČLP příslušný přepočet.

 

Připomínáme, že při realizaci vazeb na NČLP je nutné rozlišovat druhy veličin.

Pokud jsou odlišné, ale je možný vzájemný převod, musí být náležitě ošetřeno dle pravidel DASTA.

Viz též dokument k bloku VR z DS3 a DS4: "Sdělování numerických hodnot v bloku VRN".

 

Připomínáme, že položky typu „titr“ mají formát „T“ a zobrazují se jako 1:sdělená hodnota!

(Sdělování hodnoty bez předsazení řetězce „1:“ je chybné!)

 

Pokud je v NČLP uvedena jednotka arb.j., nelze ji zaměňovat za jednotky typu U/l (kU/l či IU/l)!

Jednotky typu U/l jsou prakticky zaměnitelné za IU/l (IU/l se užívají tam, kde je k dispozici mezinárodně uznávaný kalibrátor, jinak je používáno U/l).

 

Všude, kde je v NČLP definována položka s výsledkem semikvantitativním či kvalitativním, má tato položka definovaný formát hodnoty FR (tj. formalizovaný text), tudíž se zde může vyskytnout pouze formalizovaný text (viz příslušná matice textových výsledků MTV) a rozhodně ne číslo v U/l či v jiných jednotkách.

 

Příklad:

Je-li sdělován výsledek semikvantitativní např. v položce typu „F“ s formátem hodnoty „FR“ jako  „1“, nejedná se o číslo 1, ale o prvek z matice MTV = „KVAL“ s klíčem „1“ interpretovaný jako „arbitrární množství 1“. Tyto hodnoty se sdělují prostřednictvím bloku VRF.

Pozor, nezaměňovat s numerickými výsledky sdělovanými prostřednictvím bloku VRN!

 

Poznámka:

Arbitrární množství 0 až 5 bylo zavedeno Věstníkem MZd v roce 1987 jako závazná forma vyjadřování dříve užívaných symbolů typu s "křížky" s tím, že převod byl realizován následovně: negativní = 0, stopa = 1, + = 2, ++ = 3, +++ = 4, ++++ = 5 (původní = nové).

 

Pokud potřebná položka v NČLP chybí, požádejte o její vytvoření!

 

Připomínáme, že v roce 2010 proběhla významná inovace DASTA (verze 3.14.01 respektive 4.05.01), zajišťující kvalitnější předávání výsledků laboratorních vyšetření - zkontrolujte si verzi vámi užívaného datového standardu včetně verze NČLP, se kterým pracuje váš LIS.

Současný aktuální NČLP je 02.40.01, aktuální verze DS jsou pro DS3 03.17.02 a pro DS4 04.08.02.

(Připomínáme, že u DS3 je prováděna jen nezbytná údržba, hlavní rozvoj je zaměřen již jen na DS4.)

 

Připomínáme, že pro prosté seznámení s NČLP může být též vhodná hypertextová forma NČLP, která je k dispozici v rámci webových stránek http://www.dastacr.cz/, kde jsou potřebné informace k dispozici na titulní stránce v nabídce „Datového standardu“.

 

NČLP v hypertextové formě je též k dispozici v rámci Encyklopedie laboratorní medicíny, tam je však aktualizovaný pouze při vydávání nové verze Encyklopedie (tj. v ročním nebo delším intervalu).

 

Pro vaši práci s NČLP doporučujeme též pomocné dokumenty:

NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

 

NČLP a hematologická vyšetření

NČLP a stanovení specifických protilátek

NČLP a mikrobiologická vyšetření

 

 

 

Laboratorní příručka

 

Vynechávání prázdných řádků v laboratorní příručce

 

Problém:

Přestože je v definici formuláře nastaveno, že se mají vynechávat řádky s prázdným obsahem, při vytváření LP se řádky nevynechávají.

 

Odpověď:

Při definici formuláře, pomocí kterého se zpracovávají položky lokálního číselníku, lze nastavit přepínač "při zpracování seznamu položek do RTF a generování hypertextu vynechat řádky s prázdným obsahem". Pokud je tento přepínač nastaven, budou při vytváření LP vynechány řádky, které obsahují pouze datová pole a všechna datová pole na řádku mají prázdný obsah.

Je-li na řádku formuláře titulek (typ "Text" v definici jednotlivých položek formuláře), nelze automaticky vyhodnotit, zda se má řádek vynechat či nikoliv. Proto pokud chcete řádek s titulkem vynechat, je potřeba k titulku zároveň vybrat i datové pole, ke kterému se titulek váže. Pokud je v definici formuláře k titulku přiřazeno datové pole, potom je řádek považován za prázdný, jestliže všechna datová pole na řádku jsou prázdná a datové pole, které je přiřazeno k titulku je též prázdné.

 

Příklad 1:

Na řádku 5, sloupci 1 v definici formuláře je text "Odběr do:". Na řádku 5, sloupci 24 v definici formuláře je datové pole "LČLP [Podklady pro LP]: odběr do (lok. plný název)".

Situace 1: u formuláře není nastaveno "při zpracování seznamu položek do RTF a generování hypertextu vynechat řádky s prázdným obsahem". V tomto případě se při vytváření LP řádek 5 nevynechá nikdy bez ohledu na to, zda je vyplněn "odběr do".

 Situace 2: u formuláře je nastaveno "při zpracování seznamu položek do RTF a generování hypertextu vynechat řádky s prázdným obsahem" a u textu "Odběr do:" není přiřazeno žádné datové pole.. V tomto případě se při vytváření LP řádek 5 nevynechá nikdy bez ohledu na to, zda je vyplněn "odběr do".

Situace 3: u formuláře je nastaveno "při zpracování seznamu položek do RTF a generování hypertextu vynechat řádky s prázdným obsahem" a u textu "Odběr do:" je přiřazeno datové pole "LČLP [Podklady pro LP]: odběr do (lok. plný název)". V tomto případě se při vytváření LP řádek 5 vynechá, pokud není vyplněn "odběr do".

 

Příklad 2:

Na řádku 7, sloupci 1 v definici formuláře je text "Poznámka k odběru:". Na řádku 8, sloupci 1 v definici formuláře je datové pole "LČLP [Podklady pro LP]: pokyny k odběru vzorku".

Situace 1: u formuláře není nastaveno "při zpracování seznamu položek do RTF a generování hypertextu vynechat řádky s prázdným obsahem". V tomto případě se při vytváření LP řádky 7 ani 8 nevynechají nikdy bez ohledu na to, zda jsou vyplněny pokyny k odběru vzoru

Situace 2: u formuláře je nastaveno "při zpracování seznamu položek do RTF a generování hypertextu vynechat řádky s prázdným obsahem" a u textu "Poznámka k odběru:" není přiřazeno žádné datové pole.. V tomto případě se při vytváření LP řádek 7 nevynechá nikdy. Řádek 8 se vynechá, pokud nejsou vyplněny pokyny k odběru vzoru

Situace 3: u formuláře je nastaveno "při zpracování seznamu položek do RTF a generování hypertextu vynechat řádky s prázdným obsahem" a u textu "Poznámka k odběru:" je přiřazeno datové pole "LČLP [Podklady pro LP]: pokyny k odběru vzorku". V tomto případě se při vytváření LP řádky 7 i 8 vynechají, pokud nejsou vyplněny pokyny k odběru vzoru

 

 

Technické problémy s programem SLP, upgrade, přechod na síťovou verzi

 

Problém se spuštěním SLP

Pokud se při pokusu o spuštění programu SLP objeví hláška, že SLP nelze spustit, protože probíhá operace, která vyžaduje exkluzivní přístup k datům (případně hláška " při hledání bylo dosaženo stanovené hranice ") a program SLP přitom není spuštěn na žádném počítači v síti, vymažte všechny soubory v adresáři TMP programu SLP. Pokud problém nezmizí, konzultujte problém na adrese straka@sekk.cz

 

 

Problém se spuštěním SLP na počítači s operačním systémem Windows 7 / 64 bit

 

Problém:

Po instalaci Runtine modulu pro FoxPro na novém počítači v síti s operačním systémem Windows 7 / 64 bit nejde program SLP vůbec spustit, Při pokusu o jeho spuštění se objeví pouze chybová hláška Windows.

 

Odpověď:

Windows 7 / 64 bit nedokáže lokalizovat a správně použít Runtine modul pro FoxPro, pokud je umístěn ve standardním adresáři "c:\windopws\system32\". Po jeho zkopírování do hlavního adresáře SLP na serveru by měl problém zmizet. Zkopírujte soubory VFP6R.DLL a VFP6RCZE.DLL z adresáře "c:\windopws\system32\" do hlavního adresáře SLP na serveru.

 

 

Přenesení programu SLP na jiný počítač

Pro přenesení programu SLP na nový počítač není třeba program na nový počítač znovu instalovat. Stačí na nový počítač zkopírovat adresář programu SLP včetně všech podadresářů a nainstalovat na tento počítač Runtime modul pro FoxPro (je na posledním CD s upgrade SLP). Runtime modul se instaluje spuštěním programu SETUP.EXE ze složky RUNTIME (klepněte na Start – Spustit a do pole zapište D:\RUNTIME\SETUP.EXE a poté klepněte na tlačítko OK). Instalace runtime modulu dále probíhá podobně, jako běžná instalace programu SLP. Pozor! Program vám pro instalaci nabídne složku C:\EMPTY – v žádném případě ji neměňte! Instalace trvá asi 1 minutu. Po jejím skončení se objeví sdělení, že instalace proběhla v pořádku. Po instalaci Runtime modulu pro FoxPro lze složku EMPTY na disku C vymazat (účelem instalace Runtime modulu je nainstalování několika DLL souborů do složky SYSTEM systému Windows).

 

 

Přechod z jednouživatelské verze SLP na síťovou verzi

Tento text se týká nových uživatelů síťové verze programu SLP. Mohou jej použít i uživatelé, kteří dosud provozují síťovou verzi programu SLP na jediném počítači a chtějí jej provozovat na síťi.

 

Poznámka:

Program SLP lze provozovat na síťi i v jednouživatlské verzi. Potom je možno ovšem v jednom okamžiku spustit program SLP pouze na jediném počítači v síti.

 

Přechod z jednouživatelské verze SLP na siťovou sestává ze tří kroků.

 

Poznámka:

Pokud dosud máte na vašem počítači jednouživatelskou verzi programu SLP (v titulním řádku programu SLP je za číslem verze slovo "MONO"), je třeba nejprve provést nultý krok - upgrade na síťovou verzi.

 

Prvním krokem je zkopírování adresář programu SLP včetně všech podadresářů na síťový server.

 

Jako druhý krok je potřeba nainstalovat na všechny stanice v síti, na kterých má být provozován program SLP, tzv. Runtime modul pro FoxPro (je na posledním CD s upgrade SLP). Runtime modul se instaluje spuštěním programu SETUP.EXE ze složky RUNTIME (klepněte na Start – Spustit a do pole zapište D:\RUNTIME\SETUP.EXE a poté klepněte na tlačítko OK). Instalace runtime modulu dále probíhá podobně, jako běžná instalace programu SLP. Pozor! Program vám pro instalaci nabídne složku C:\EMPTY – v žádném případě ji neměňte! Instalace trvá asi 1 minutu. Po jejím skončení se objeví sdělení, že instalace proběhla v pořádku. Po instalaci Runtime modulu pro FoxPro lze složku EMPTY na disku C vymazat (účelem instalace Runtime modulu je nainstalování několika DLL souborů do složky SYSTEM systému Windows).

 

Posledním krokem je vytvoření zástupců programu SLP na všech stanicích, na kterých má být program SLP provozován.

 

Tím je převod programu SLP z jednouživatelské na síťovou verzi kompletní.

 

 

Problémy s upgrade programu SLP v síťovém prostředí

Pokud máte problémy s průběhem upgrade programu SLP v síťovém prostředí, lze zkopírovat adresář programu SLP včetně všech podadresářů ze síťového serveru na libovolnou stanici v síti (s alespoň 1 GB volného prostoru na disku), kde je provozován program SLP. Proveďte upgrade programu SLP na této stanici. Po vyzkoušení funkčnosti programu SLP pro upgrade zkopírujte adresář programu SLP včetně všech podadresářů ze stanice zpět na síťový server.

 

Problémy s upgrade programu SLP - neproběhne archivace dat

Jedním z prvních kroků při upgrade SLP je archivace současného stavu dat (obsahu adresáře DATA). Pokud archivace dat neproběhne, objeví se informace s o tom, že data nejsou zaarchivována spolu s dotazem, zda chcete ukončit upgrade SLP. Jednou z možných příčin toho, že archivace dat neproběhne, je problém se spuštěním komprimačního programu, který archivaci provádí (archivace dat SLP je zkomprimování obsahu adresáře DATA zvoleným komprimačním programem (volba komprimačního programu - viz "Počáteční nastavení SLP", záložka "Ostatní")). Nedoporučujeme nechat proběhnout upgrade SLP s tím, že nemáte zaarchivovaný současný stav dat. V případě, že nefunguje archivace dat při upgrade, máte dvě možnosti:

1. před spuštěním upgrade si můžete sami provést "ručně" archivaci dat tím, že si zazálohujete obsah adresáře data, případně celého adresáře programu SLP. Pokud máte data zaarchivována, můžete bez rizika odpovědět na dotaz, zda chcete po neúspěšné archivaci dat ukončit upgrade SLP, odpovědět "Ne" a pokračovat v upgrade

2. před spuštěním upgrade si v SLP, dialogu "Počáteční nastavení SLP", záložce "Ostatní" nastavte formát pro archivaci = "FPT". Pak archivace dat při upgrade proběhne bez problémů.

 

 

Problémy s upgrade programu SLP - chyby při kopírování souborů do adresáře _puv...

Na několika pracovištích se při upgrade objevily chyby při kopírování souborů se současného stavu SLP do dočasného adresáře "puv..." (zbytek jména adresáře obsahuje datum a čas upgrade). Tyto chyby mohou způsobit nefunkčnost SLP, proto doporučujeme upgrade ukončit.

Příčinu chyby se nám bohužel nepodařilo objevit. Podařilo se nám ale zjistit, že problém lze obejít rozdělením programu pro upgrade na dvě části - viz programy upg1.exe a upg2.exe v distribuci upgrade SLP. Pokud se tedy u vás objeví při upgrade chyby při kopírování souborů do adresáře _puv..., spusťte místo standardního programu pro upgrade (upg_slpw.exe) dávkový soubor upg12.bat (volá upg1.exe a následně upg2.exe), případně upg1.exe a po jeho skončení upg2.exe. Při tomto postupu by se již chyba při kopírování souborů do adresáře _puv... neměla objevit.

 

 

Jak lze pracovat na datech SLP doma?

Pokud chcete pracovat s programem SLP z domova, máte několik možností:

 

1. Program SLP lze provozovat z domova pomocí nástroje "Vzdálená plocha", který je součástí Windows. V tomto případě nepřenášíte žádná data SLP, protože pracujete stále na svém pracovním počítači, který ovládáte z domova pomocí nástroje "Vzdálená plocha". Výhodou tohoto postupu je, že odpadá přenášení dat a že tímto způsobem může se s daty SLP pracovat víc uživatelů najednou. Při instalaci a zprovoznění nástroje "Vzdálená plocha" by vám měli pomoci vaši IT pracovníci.

Poznámka: Kromě nástroje "Vzdálená plocha", který je součástí Windows, existují i jiné nástroje, pomocí kterých lze realizovat vzdálenou správu počítače

 

2. Pokud vytváříte pouze dokumenty SLP, lze použít funkce Export a Import pro přenesení dokumentů na domácí počítač (doporučuji ale na domácí počítač nainstalovat nebo zkopírovat aktuální verzi SLP včetně aktuálních dat z vašeho pracoviště). Poté, co dokumenty doma upravíte, použijete opět funkci Export a následně na pracovním počítači funkci Import pro nahrání exportní dávky s upravenými dokumenty na váš pracovní počítač.

Poznámka: Při tomto postupu se musíte dohodnout s ostatními autory, že nebudou zasahovat do dokumentů, které vy budete editovat. Jinak byste si vzájemně výsledek své práce přepsali.

 

3. Jestliže nelze používat nástroj "Vzdálená plocha" a potřebujete pracovat s kompletními daty SLP (vytváříte např. číselník položek vaší laboratoře), je nutné na domácí počítač nainstalovat nebo zkopírovat aktuální verzi SLP včetně aktuálních dat z vašeho pracoviště. Po celou dobu, kdy budete pracovat se SLP doma, nesmí nikdo data SLP na pracovišti upravovat. Po skončení práce na domácím počítači přenesete data z vašeho domácího počítače zpět na pracovní počítač - buď zkopírováním obsahu adresáře DATA, nebo pomocí funkcí pro archivaci a obnovu dat.

 

 

Problémy s vyplňováním numerických položek

 

Problém:

Máme problémy s kurzorem při vkládání číselných hodnot, musíme dávat pozor, aby místo např. 10,3 nevzniklo 1,03 a tak...

 

Odpověď:

Problém je v typu položky. V SLP - a toto platí obecně i v jiných programech - pracujeme s položkami znakovými a numerickými. Znakové se zarovnávají zleva, numerické zprava (to je obecné pravidlo). Pokud se v rámci dialogového okna pohybujeme mezi položkami za pomoci tabelátoru (přechod na další položku za pomoci klávesy TAB), nastaví se kurzor korektně na správnou pozici v položce. Pokud se do položky nastavíme myší, není jednoznačně definováno, kde kurzor skutečně stojí (to je problém i ve Wordu). Proto je vhodné stisknout Home a tím je jisté, že kurzor stojí bezpečně na začátku položky (ve Wordu se tak nastaví na začátek řádku i před všechny skryté řídící znaky; podobně ve Wordu se bezpečně nastavíme na konec řádku pomocí End - kurzor nastavený myší negarantuje nastavení bezpečně i za skryté řídící znaky). Vyzkoušejte tedy pohyb mezi numerickými položkami pomocí tabelátoru a v případě skoku myší stiskněte Home pro nastavení na začátek (někdy se myší trefíme, někdy ne - Home to jistí).

 

 

Ostatní

 

Zapomenutí hesla autora

 

Problém:

Nemůžu si vybavit své autorské heslo.

 

Odpověď:

Konzultujte problém na adrese straka@sekk.cz, sdělíme postup (bude nutné zaslat domluvené soubory a údaje).

 

 

Archivace dat v SLP

 

Problém:

Jak často archivovat data?

 

Odpověď:

Archivujeme pro snížení rizika ztrát dat v případě nepředvídané situace (havárie systému, zničení nebo ztráta počítače), zajišťujeme si možnost návratu ke starším datům (toto je však potřebné jen výjimečně) nebo takto realizujeme přenos dat na jiný počítač, kde je provozován nesíťový podřízený systém SLP.

Rozbalit a načíst staré archivní soubory je možné jen tehdy, je-li k dispozici původní program, kterým byl archiv vytvořen (slp_win.exe) a pro práci s dokumenty jsou potřebné původní soubory "dot" (obsah podsložky SEST). Pokud takováto výjimečná potřeba vznikne, obraťte se na tvůrce systému SLP.

 

Problém:

Standardní volba pro archivaci dat v SLP nefunguje. Jak jinak lze zaarchivovat data?

 

Odpověď:

Archivace dat není nic jiného, než komprimace souborů z adresáře "data" programu SLP do jednoho komprimovaného souboru. Proto lze alternativně archivovat data SLP i tak, že ukončíte program SLP, pomocí některého komprimačního programu zkomprimujete obsah adresáře "data" programu SLP a zkomprimovaný soubor si bezpečně uložíte. Obsah adresáře "data" můžete samozřejmě zálohovat i v nekomprimované podobě, tj. např. na CD vypálit všechny soubory z adresáře "data" programu SLP.